Ilość wyświetleń: 315

Komunikat w sprawie powołanego zespołu

W związku z ukazaniem się komunikatu Wydziału Informacji i Public Relations w Południowym Koncernie Węglowym S.A. o powołaniu Zespołu Roboczego ds. systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń ZOK NSZZ Solidarność w PKW S.A. informuje, że wnieśliśmy swoje uwagi na piśmie do propozycji przedstawionych przez Zarząd Tauron PE i nie zamierzamy uczestniczyć w czymś co w żaden sposób nie da się zastosować w PKW S.A.

 

 

W propozycjach między innymi jest mowa o wzroście płac o wskaźnik inflacji zakładany a nie rzeczywisty ( tak np. zakładana inflacja na ten rok była 2, 3% a na dzień dzisiejszy wynosi już 5%) i to, jeśli firma przyniesie zysk. Dodatkowo proponuje się uwarunkowanie wynagrodzeń od wypadkowości w zakładzie, lecz najwięcej kontrowersji wzbudza propozycja wyższego podniesienia płac po przez obniżenia kosztów stałych przez zmniejszenie zatrudnienia. Już dziś w większości oddziałów w naszej firmie brakuje pracowników, kierownicy mają problemy z obłożeniem robót nie musimy tutaj pisać, czym by skutkowało podpisanie takich ustaleń. Kolejnym punktem jest uwarunkowanie podwyżek, jeśli zakład przyniesie zysk. Co jeśli firma nie przyniesie zysku, czy wtedy pracownicy nie mają prawa żądać podwyżek? A może wtedy obniży im się zarobki? Poza tym 80% załogi nie ma wpływu na to czy firma przyniesie zysk czy nie. NSZZ Solidarność w PKW S.A. wielokrotnie upominała się o zwiększenie zatrudnienia i nie jest naszą rolą uczestniczenia w procesie zmniejszenia zatrudnienia. W propozycji jest również mowa o dostosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do tych propozycji, co w przyszłości uniemożliwi nam negocjacje w zakresie płac.


Powołanie kolejnego już trzeciego zespołu naszym zdaniem jest tylko przeciąganiem już i tak trwających zbyt długo negocjacji płacowych. Propaganda i polityka, jaką uprawiają bliżej nam nieznane osoby coraz bardziej skłania nas do radykalnych posunięć.


Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu NSZZ Solidarność w PKW S.A. jest w sporze zbiorowym i w dalszym ciągu będziemy działać zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i żadne powołanie jakiegoś zespołu tego nie zmienia. Jesteśmy otwarci na dialog, możemy rozmawiać o rzeczach, o których warto dyskutować nie tylko w czasie pracy, lecz jeżeli trzeba będzie i będziemy przekonani, że przyniesie to zamierzony efekt w postaci wzrostu wynagrodzeń to nawet i dłużej. Dodatkowo możemy przekazać zainteresowanym listy obecności, kto i ile razy uczestniczył w Radzie Społecznej powołanej przy Tauron PE.


Co do powołanego zespołu to o potrzebie powołania takiego ciała NSZZ Solidarność w PKW S.A. mówiła już w grudniu ubiegłego roku i wtedy propozycja nasze nie uzyskała aprobaty w oczach przedstawicieli Tauron PE, tym bardziej dziwi nas nagłe zatroskanie ze strony Tauron PE i to w momencie, kiedy w większości spółek zależnych trwają spory zbiorowe. Kontrowersje nasze wzbudza również fakt krótkiego terminu, w jakim ma być wypracowany kompromis pod dyktando Zarządu Tauron PE.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .