Ilość wyświetleń: 330

Poświęcenie Św. Barbary

Dziękuję, że dokonaliście tego, że przenieśliście tą Świtą Barbarę w to miejsce.– Tymi słowami ksiądz biskup Grzegorz Kaszak dziękował Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski oraz władzom SKOK Jaworzno za przeniesienie tej figury w nowe miejsce.

 

 

Poprzednio figurka ta mieściła się obok budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się między innymi Straż Miejska, kiedyś budynek ten należał do KWK Jaworzno. Po likwidacji szybu Kościuszko ówczesna Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność postanowiła, że należy na miejscu po byłej kopalni postawić figurkę Świętej Barbary. Była Ona schowana mało widoczna i nie wszyscy wiedzieli o jej istnieniu. Kiedy w ubiegłym roku prywatny przedsiębiorca wykupił budynek apteki wraz z placem, który bezpośrednio graniczy z budynkiem Urzędu Miejskiego zachodziła obawa, iż w przyszłości może być utrudniony dostęp do taj figurki. Solidarność w ZG Sobieski zaczęła zastanawiać się nad nowym miejscem dla tej figurki. Z pomocą przyszły władze SKOK Jaworzno z Panem Prezesem Jackiem Gębalą na czele, który zgodził się umieścić figurkę na placu przed budynkiem SKOK Jaw orz no. Figurka otrzymała nowy cokół, iluminację oświetleniową oraz tabliczkę informującą o 200 letniej tradycji górniczej w Jaworznie. Wszystko to miało miejsce w ubiegłym roku. Pragnęliśmy poświęcić tę figurkę na nowym miejscu. Przewodniczący Waldemar Sopata zwrócił się z prośbą do szefostwa PKW S.A. że jeżeli byłaby taka możliwość to podczas przemarszu z pod siedziby firmy do kościoła podczas uroczystości Barbórkowych można by po drodze poświęcić tę figurkę.


Niestety ktoś nie dopilnował tego i w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że nie przewiduje się przemarszu pod tę figurkę oraz poświęcenie jej. Jednak dla NSZZ Solidarność nie ma rzeczy niemożliwych i w przeddzień wizyty biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka w Jaworznie za pośrednictwem księdza Prałata Eugeniusza Cebulskiego poprosiliśmy o nawiedzenie i poświęcenie przez księdza biskupa tej figurki, na co ksiądz Biskup przystał z radością.


W ten oto sposób w sobotę 3 grudnia o godzinie 830 przed Barbórkową mszą św. ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak w obecności członków NSZZ Solidarność oraz władz SKOK Jaworzno poświęcił figurkę Św. Barbary przed siedzibą SKOK Jaworzno. 


Dla wszystkich zaangażowanych w tę uroczystość a zwłaszcza dla przedstawicieli SKOK Jaworzno serdeczne Bóg Zapłać. Niech Święta Barbara czuwa nad wszystkimi, którzy przyczynili się do wyeksponowania Jej w tym miejscu.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .

Poświęcenie figurki Św.Barbary przy SKOK Jaworzno przez biskupa Kaszaka 03.12.2011r.>>>