Ilość wyświetleń: 343

Pismo do Zarządu

W związku z informacjami od członków NSZZ Solidarność ZG Sobieski, iż poddawani są presji psychicznej ze strony przedstawicieli nowo powstałego tworu, że jeśli zapiszą się do tegoż tworu będą łagodniej traktowani przez BHP a także przeciwstawiając się zachowaniu BHP, którego przedstawiciele zamiast zająć się poprawą bezpieczeństwa pracy, co jest ich obowiązkiem,

 

 

zajmują się na dniówkach kolportażem ulotek oraz agitacją związkową, Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski wystosowała w tej sprawie pismo do Zarządu spółki z powiadomieniem do odpowiednich służb.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .


Pismo od Zarządu tutaj >>>