Ilość wyświetleń: 310

Kolejna akcja krwiodawcza

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.” – Tymi słowami w 2004 roku podczas Światowego Dnia Krwi Papież Jan Paweł II dziękował tym wszystkim, którzy oddają część siebie drugiej osobie w postaci własnej krwi.

 

 

Nie można piękniej podziękować tym wszystkim, którzy w piątek 23 września zdobyli się na tan wspaniały gest i oddali krew w ambulansie do poboru krwi, który zaparkował przy szybie „Piłsudski” ZG Sobieski w Jaworznie.  Akcję zorganizowała NSZZ Solidarność w ZG Sobieski. To już kolejna taka akcja i jak zwykle cieszyła się ona wielkim odzewem wśród pracowników naszej firmy, ale również pośród mieszkańców Jaworzna.


Autokar z katowickiego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa przybył na parking przed szybem „Piłsudski” już o godzinie 9 rano i od pierwszych chwil był oblegany przez chętnych do oddania krwi.


Akcję krwiodawczą połączyliśmy z darmowymi badaniami pomiaru cholesterolu, glukozy, tri glicerydów, tkanki tłuszczowej, wagi ciała, wzrost, BMI, które wykonywali wolontariusze z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z oddziału w Jaworznie.


Do oddania krwi zadeklarowało się 41 osób, kila ze względu na przeciwwskazania medyczne nie mogło w ty dniu oddać krwi jednak całą akcję można uznać za sukces. W całej akcji krwiodawczej oddano prawie 15 litrów krwi. Do badań krwi przystąpiło 35 osób.


Solidarność z ZG Sobieski pragnie podziękować ekipie z autokaru do poboru krwi, katowickiemu oddziałowi krwiodawstwa i krwiolecznictwa za pomoc w zorganizowaniu zbiórki krwi, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków z Jaworzna, Dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie parkingu, ale w szczególności naszym wspaniałym krwiodawcom, na których NSZZ Solidarność zawsze może liczyć.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski .

Akcja krwiodawcza Jaworzno 23.09.2011r.>>>