Ilość wyświetleń: 301

Pismo w sprawie trzeciej transzy

W piątek 23 września NSZZ Solidarność w PKW S.A. wystąpiła do zarządu spółki z pismem o podjęcie  rozmów w sprawie § 4 porozumienia z dnia 26.08.2010r.


Przypomnijmy  26.08.2010r. Związki Zawodowe działające w PKW S.A. podpisały porozumienie z Zarządem firmy w temacie przyznania pracownikom naszego zakładu świadczenia pieniężnego. W § 4 tegoż porozumienia jest mowa o możliwości wypłaty trzeciej raty tego świadczenia i właśnie o tej trzeciej racie chcemy rozmawiać z władzami spółki.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .


Pismo do Prezesa tutaj >>>