Ilość wyświetleń: 339

Bez przełomu

Wciąż nie ma przełomu w negocjacjach płacowych prowadzonych w ramach sporu zbiorowego pomiędzy zarządem spółki i Solidarnością w PKW S.A.. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 12 maja, zarząd poprosił o czternaście dni przerwy w rozmowach na wyjaśnienie kwestii ekonomicznych związanych z uruchomieniem dwóch nowych ścian. – Zgodziliśmy się, żeby związek nie został posądzony o brak dobrej woli, a jeżeli za dwa tygodnie pracodawca nie podejmie rozmów, to dojdzie do podpisania protokołu rozbieżności – zapowiada Waldemar Sopata.

 

 

Spór zbiorowy w PKW trwa od 6 kwietnia. Najważniejszy postulat Solidarności dotyczy podwyżki stawek zasadniczego zaszeregowania o 10 % i wyrównania średniej w obu zakładach wchodzących w skład koncernu.  

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .