Ilość wyświetleń: 385

Regionalna Karczma Piwna

Jak co roku, członkowie NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski, którzy brali czynny udział w życiu związkowym spotkali się, na Regionalnej Karczmie Piwnej zorganizowanej przez Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Karczma odbyła się w hali MCKiS w Zabrzu. Nie mogło zabraknąć członków naszej Organizacji Związkowej z Zakładu Górniczego Sobieski. Jesteśmy obecni prawie na każdej akcji organizowanej przez NSZZ Solidarność. Nasze służby porządkowe są cenione tak w regionie jak i w Komisji Krajowej.Wśród zaproszonych gości byli między innymi Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Janusz Śniadek, Jan Pietrzak, Damian Jonak i wielu innych przyjaciół naszego związku. Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Piotr Duda podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w działalności związkowej, przede wszystkim za udział w manifestacjach organizowanych przez NSZZ Solidarność.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia z Karczmy Piwnej Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Zabrze 2010>>>