Ilość wyświetleń: 362

Pismo w sprawie BHP

W związku z informacjami od pracowników PKW S.A. że firma prowadząca szkolenia BHP przeprowadza je w sposób ogólny, wykładowcy nie posiadają wiedzy na temat Zakładów Górniczych Sobieski i Janina, Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wystąpiła do Zarządu PKW S.A. o podjęcie stosownych działań mających na celu poprawienie tego faktu.Z informacji do których dotarła nasza Organizacja Związkowa wynika, iż firma która od niedawna prowadzi szkolenia oraz kursy nie dotrzymuje podpisanej umowy. Taki obrót sprawy bardzo nas niepokoi. Z uwagi na wzrost wypadków w naszej firmie praktyki takie są niedopuszczalne.
Liczymy na szybkie pojęcie stosownych działań w wyżej wymienionej kwestii.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Pismo do Zarządu kliknij tutaj >>>