Ilość wyświetleń: 370

Pismo do Taurona

Trzydziestego września Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wystosowała pismo do zarządu Tauron Polska Energia S.A. Pismo jest kontynuacją stanowiska Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność a  dotyczy planów prywatyzacyjnych Grupy Kapitałowej Tauron.W piśmie tym wzywamy Zarząd Taurona do natychmiastowego przystąpienia do rozmów z przedstawicielami pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. Celem rozmów ma być rozstrzygnięcie kilku znaczących dla pracowników PKW S.A. kwestii. W dokumencie jest mowa między innymi o przyznaniu akcji Grupy Kapitałowej Tauron dla pracowników naszej firmy, gwarancji zatrudnienia, gwarancji zachowania ZUZP, gwarancji dotyczących zapisów Umowy Społecznej  oraz czy Tauron gwarantuje odbiór w 100% węgla wydobytego w PKW S.A.


Pismo to zostało dostarczone również do ministerstw Skarbu Państwa i Gospodarki do Zespołu Trójstronnego, Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność i Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Pismo do Taurona kliknij tutaj >>>