Ilość wyświetleń: 346

Zakładowe Zebranie Delegatów 2008

8 października odbyło się Informacyjne Zakładowe Zebranie Delegatów ZOZ NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym Zakład Górniczy Sobieski. Delegaci mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności związku za rok 2007. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący ZOZ NSZZ Solidarność w PKW S.A. Waldemar Sopata. Z działalności socjalno – kulturalnej oraz  BHP zaprezentował Darek Piechowicz.
Korzystając z okazji Przewodniczący Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Piotr Duda wraz ze swoim zastępcą Bogdanem Bisiem  na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski uhonorowali trzech długoletnich członków związku, za wkład w powstawanie struktur związku Złotymi Medalami Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Wyróżnieni zostali : Jan Olszyński, Zbigniew Michaj oraz Sadowski Leszek.

Korzystając ze sposobności Przewodniczący Piotr Duda podziękował za zaproszenie oraz pogratulował uhonorowanym kolegom. Przedstawił trudną sytuację w kraju odnośnie współpracy z Rządem który stawia sobie za cel walkę ze związkami zawodowymi jednocześnie nic nie robiąc w poprawie godności pracy . Wspomniał sierpniową demonstrację w Warszawie pod hasłem „Godna praca, godna emerytura” w której członkowie naszej organizacji związkowej brali udział jako służby porządkowe, a która przyciągnęła około czterdzieści tysięcy członków NSZZ Solidarność z całego kraju. Mówił też o rosnącej liczbie członków NSZZ Solidarność, co wyraźnie pokazuje zaufanie jaki cieszy się związek wśród młodych ludzi wstępujących na drogę zawodową.

Przed Przewodniczącym Piotrem Dudą głos zabrał zaproszony na ZZD Prezes Południowego Koncernu Węglowego S.A. pan Andrzej Szymkiewicz. Przedstawił obecną sytuację w firmie oraz plany inwestycyjne  na przyszłość. Podkreślił ważną współpracę z naszą organizacją związkową. Pan Prezes przybył na nasze zebranie wspólnie z Wice Prezesem PKW S.A. panem Janem Matuszewskim oraz Dyrektorem ds. Technicznych  panem Andrzejem Okoniem.

Wśród zaproszonych gości był również Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek. W głównym wątku swego przemówienia przedstawił narastający problem limitów CO2 , które chce narzucić na nasz kraj  Komisja Europejska. Podziękował za udział przedstawicieli naszej organizacji związkowej w manifestacji przed Komisją Europejską w Brukseli która miała na celu zaprezentowanie stanowiska NSZZ Solidarność sektora górniczego oraz energetycznego. Przewodniczący Grajcarek potwierdził utrudniony dialog z Rządem, oraz o blokadzie informacyjnej nałożonej przez media na działania związków zawodowych.

Na koniec ZZD NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski głos zabrał powtórnie Przewodniczący Waldemar Sopata przedstawiając sytuację w zakładzie z punktu widzenia związku. Mówił o przetargu na usługi medyczne dla PKW S.A. co może się przełożyć na utrudnienia w wykonaniu badań profilaktycznych. Wspomniał także o problemach z usługami pralniczymi, podkreślając że już przed wygraną firmy odpowiedzialnej za w/w usługi, NSZZ Solidarność informowała o nierzetelności tej firmy.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski

Zdjęcia z Zakładowego Zebrania Delegatów 2008 >>>