Ilość wyświetleń: 525

ZOK NSZZ Solidarność w TWd pisze do SUG

Pierwszego sierpnia Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie S.A. wystąpiła do Zarządu Spółki Usług Górniczych o pilne podjęcie rozmów celem wypłaty dla pracowników SUG premii dodatkowej.

W odpowiedzi na nasze pismo Zarząd Spółki Usług Górniczych zapewnił nas w piśmie z drugiego sierpnia o otwartości i dialogu, oraz proponuje niezwłoczne ustalenie terminu spotkania.

Dział Informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.