Ilość wyświetleń: 587

Waldemar Sopata przewodniczącym Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno

Waldemar Sopata został ponownie wybrany przewodniczącym Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. W poniedziałek 19. czerwca odbyły się wybory władz Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność miasta Jaworzno skupia komisje zakładowe NSZZ Solidarność jaworznickich zakładów pracy. Podstawowym celem działalności NSZZ Solidarność jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność reprezentuje związek wobec władz miejskich.

W poniedziałkowych wyborach do Zarządu Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno zostali wybrani jeszcze: Jerzy Piętoń, przewodniczący z Elektrowni, Andrzej Dudzik przewodniczący NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno, Maciej Brül, przewodniczący jaworznickiej oświaty, Halina Jamroz przewodnicząca Solidarności w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Tomasz Fidziński przewodniczący NSZZ Solidarność w PKM Jaworzno, Robert Patyk przedstawiciel Solidarności jaworznickiej Straży Pożarnej, Grzegorz Tyrcha zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność jaworznickiej sieci ciepłowniczej oraz Dariusz Piechowicz zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Władze Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno:

Waldemar Sopata – przewodniczący

Andrzej Dudzik – z-ca przewodniczącego

Maciej Brül – z-ca przewodniczącego

Jerzy Piętoń – z-ca przewodniczącego

Dariusz Piechowicz – skarbnik

Halina Jamroz – sekretarz

Tomasz Fidziński – członek

Robert Patyk – członek 

Grzegorz Tyrcha – członek

Komisję rewizyjną reprezentują:

Anna Strzalkowska

Teresa Pawlikowska

Magdalena Barszcz

Piotr Miś

Marcin Cempa.

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.