Ilość wyświetleń: 1 024

Waldemar Sopata powtórnie wybrany na funkcję przewodniczącego!!!

Głosami Delegatów Waldemar Sopata powtórnie został wybrany na funkcję Przewodniczącego.

Doświadczony związkowiec, od ponad 20 lat, najpierw jako zastępca przewodniczącego, następnie przewodniczący służy NSZZ Solidarność.

Członek Rady Dialogu Społecznego. Jest członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski, Przewodniczącym Terenowej Sekcji Problemowej miasta Jaworzno, członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.