Ilość wyświetleń: 730

Piotr Duda w Jaworznie: Pokazaliśmy prawdziwą solidarność

– Myśleliśmy, że po pandemii 2022 rok będzie dla nas spokojny. Ale 24 lutego zmienił w nas wszystko. Wojna na Ukrainie, faktycznie agresja Rosji na demokratyczne państwo pokazała w nas także tą prawdziwą solidarność. A szczególnie w całym narodzie polskim. I nie mogło tu zabraknąć Solidarności jako związku zawodowego – mówił 17 lutego do delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „S” w ZG Sobieski przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda.

Podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „S” ZG Sobieski głosami Delegatów Waldemar Sopata powtórnie został wybrany na funkcję Przewodniczącego zakładowej Solidarności.  Waldemar Sopata to doświadczony związkowiec, wieloletni zastępca przewodniczącego, a następnie przewodniczący służy NSZZ „Solidarność”. Jest również członkiem Rady Dialogu Społecznego, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Przewodniczącym Terenowej Sekcji Problemowej miasta Jaworzno i członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Podczas spotkania dokonano także m.in. wyboru komisji zakładowej i komisji rewizyjnej, a także delegatów na ZOK NSZZ Solidarność TWd, delegaci do ZZD Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz KSGWK NSZZ Solidarność.

Przewodniczący o Ukrainie i negocjacjach

Specjalnym gościem spotkania był przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. Podziękował członkom Związku za pomoc, jaką nieśli uchodźcom z Ukrainy.

– Myśleliśmy, że po pandemii 2022 rok będzie dla nas spokojny. Ale 24 lutego zmienił w nas wszystko. Wojna na Ukrainie, faktycznie agresja Rosji na demokratyczne państwo pokazała w nas także tą prawdziwą solidarność. A szczególnie w całym narodzie polskim. I nie mogło tu zabraknąć Solidarności jako związku zawodowego. W imieniu swoim i całej Komisji Krajowej chciałem podziękować Wam za wkład za Waszą ciężką pracę i za solidarność, jaką okazaliście dla naszych gości z Ukrainy – przekazał przewodniczący Piotr Duda.

Przewodniczący przekazał także informacje o negocjacjach z rządem, jakie trwają w ramach zespołu Rząd-Solidarność. Powiedział, że elementem dialogu z rządem oprócz kwestii energetycznych czy tych dotyczących pracowników szeroko rozumianej sfery finansów publicznych będą m.in. problemy dotyczące pracowników lokalnych portów lotniczych oraz pracowników DPS-ów.

Gośćmi Solidarności na ZZD byli prezesi TAURON Wydobycie Jacek Pytel oraz Roman Gąska. Przedstawili Delegatom sytuację w spółce oraz plany na najbliższe miesiące.

Delegaci gościli również dyrekcję ZG Sobieski, dyrektora ds. technicznych Marcina Kruka, a także dyrektora ds. pracy Tomasza Sporka. Dyrektor Kruk przybliżył członkom Solidarności jakim położeniu znajduje się kopalnia i co nas czeka w najbliższym czasie.

Na podstawie: tysol.pl

  • Autor: Barbara Michałowska
  • Źródło: tysol.pl