Ilość wyświetleń: 593

Rozpoczęło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ZG Sobieski.

Tuż po godzinie 9. rozpoczęło się sprawozdawczo – wyborcze ZZD NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Waldemar Sopata. Zostało powołane Prezydium ZZD, protokolanci, komisja uchwał i wniosków a także komisja skrutacyjna.

Na dzisiejszym spotkaniu zostanie wybrany Przewodniczący organizacji związkowej, komisja zakładowa, komisja rewizyjna a także delegaci na ZOK NSZZ Solidarność TWd, delegaci do ZZD Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, KSGWK NSZZ Solidarność.

DZiał informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.