Ilość wyświetleń: 403

Tauron Polska Energia: Nie chcą powtórki z konkursu w JSW

Członkowie Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia SA wyrazili zaniepokojenie przebiegiem konkursu na stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). O tym, że jego zwycięzcą będzie pani Barbara Piontek, wiadomo było na miesiąc przed oficjalnym werdyktem Rady Nadzorczej JSW. Związkowcy mają obawy, iż podobne praktyki mogą mieć miejsce podczas procesu wyłaniania prezesa koncernu Tauron. Swoje uwagi przedstawili w liście skierowanym do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Treść listu, pod którym widnieją podpisy Mirosława Brzuśniana, Sławomira Ciupki, Waldemara Sopaty i Tomasza Susa, otwiera pytanie: „Czy powtórzy się w zakresie powoływania Prezesa w TAURON Polska Energia S.A. kolejna farsa jaka miała miejsce w ostatnim czasie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej polegająca na tym, że przed rozstrzygnięciem konkursu znane jest już nazwisko Prezesa, które podawane jest przez media?”.

Prezydium Rady Społecznej oceniło, że niezbędne są zmiany w polityce właścicielskiej wobec sektora energetycznego.

– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją, w której do głosu dochodzą partykularne interesy a nie dobro Grupy, jej pracowników i obywateli tego kraju – podkreślili przedstawiciele strony związkowej.

Wskazali na „narastający konflikt społeczny wynikający z nieprzemyślanych decyzji właścicielskich i zarządczych”. Jednocześnie wezwali wiceszefa polskiego rządu do „przeciwdziałania wybuchowi niekontrowanego niezadowolenia społecznego” poprzez „podjęcie niezbędnych działań w celu zablokowania tak podjętych decyzji personalnych”.

Ostatni akapit to wniosek Prezydium Rady Społecznej o pilne spotkanie z samym wicepremierem, a także premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem rozmów prowadzonych „w trosce o przyszłość 26 tysięcy pracowników Grupy Kapitałowej TAURON” miałoby być „szczegółowe wyartykułowanie rzeczywistej sytuacji, przedstawienie wszystkich ryzyk, zapewnienie merytorycznego uzasadnienia dla transformacji sektora paliwowo-energetycznego, w tym zakresów funkcjonowania obszarów działania w Grupie TAURON, bezpieczeństwa energetycznego kraju i zabezpieczenia energetyki jako dobra narodowego”.

Źródło: solidarnoscgornicza.org.pl