Ilość wyświetleń: 152

Rada Dialogu Społecznego. Piotr Duda: Znów zamrożono emerytury stażowe

– Mamy prawie lipiec, a prace nad projektami [dotyczącymi emerytur stażowych – B.M.] w sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nie ruszyły – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. Przypomniał, że pierwsze czytanie obywatelskiego projektu dotyczącego emerytur stażowych odbyło się na początku tego roku.

Przewodniczący Piotr Duda podkreślił, że rozmawiał niedawno z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i będąc w jego gabinecie rozglądał się za zamrażarką, do której schowano przygotowany przez Solidarność obywatelski projekt dotyczący emerytur stażowych. Przypomniał także, że na początku tego roku odbyły się pierwsze czytania zarówno  obywatelskiego, jak i przygotowanego przez posłów Lewicy projektu w tej sprawie.

„Już dawno powinny toczyć się prace”

– Mamy prawie lipiec, a prace nad projektami w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie ruszyły. Już dawno powinny się te prace toczyć, powinna zostać przeprowadzona dyskusja i powinna zostać przyjęta wspólna koncepcja. Wtedy można by przeprowadzić drugie czytanie, tak żeby emerytury stażowe mogły wejść w życie od początku 2025 roku. Przecież deklarowaliście Państwo wszyscy od prawa do lewa, że to jest wasz priorytet i będziecie tego pilnować – mówi przewodniczący Piotr Duda.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: „Nie zwrócono się do nas o przygotowanie stanowiska”

– Do nas jako do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zwrócono się o przygotowanie stanowiska rządu w sprawie tych projektów – przyznała w odpowiedzi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nie chciała jednak powiedzieć wprost, że projekty są mrożone.

– Nie potwierdzam, czy są mrożone. Mówię, że to projekty o charakterze poselskim i o charakterze obywatelskim, a więc gospodarzem procesu legislacyjnego tych projektów na tym etapie jest Marszałek Sejmu – powiedziała dopytywana przez przewodniczącego Dudę.

Kryteria dochodowe i świadczenia muszą być podwyższane co roku

Podczas dzisiejszego plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego rozmawiano także m.in. na temat weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych oraz kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2025 roku.

Stanowisko Solidarności w tej sprawie, wyrażone wcześniej we wspólnym stanowisku central związkowych, przedstawiła podczas posiedzenia Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”.

Przypominała, że propozycja związków dotycząca kryteriów pomocy społeczną wynosi: 1040 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 935 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Z kolei, jak wynika ze wspólnego stanowiska trzech reprezentatywnych central, związkowe propozycje kryteriów dotyczących świadczeń rodzinnych to: kryterium ogólne – 1330 zł, a kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 1350 zł.

– Jeśli chodzi o nie podwyższanie kryteriów dochodowych oraz świadczeń w ciągu najbliższych trzech lat, jest to dla nas nie do zaakceptowania, tym bardziej, że weryfikowane kwoty pozostają niezmienne przez ostatnie dziewięć lat – dodała.

  • Autor: Barbara Michałowska
  • Źródło: tysol.pl