Ilość wyświetleń: 790

Porozumienie o wypłacie premii!

W poniedziałek 24. lipca podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem TAURON Wydobycie S.A. a reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w TAURON Wydobycie S.A. w sprawie wypłaty premii jednorazowej.

14. lipca Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność wystąpiła do pracodawcy o natychmiastowe przystąpienie do rozmów celem określenia wypłaty premii dla pracowników TWd. 

– Nasz postulat wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Tauron Wydobycie S.A. w lutym bieżącego roku oraz z wynoszącej 15,4 procent „średniówki” dla wszystkich spółek węglowych kontrolowanych przez Skarb Państwa. Myśmy ten wzrost funduszu zrealizowali tylko częściowo, przeznaczając połowę środków na podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania. Teraz chcielibyśmy wypłaty pozostałej części właśnie w formule premii jednorazowych. To jest propozycja „Solidarności”, bardzo dobrze przeanalizowana, uwzględniająca możliwości finansowe Spółki. Mam nadzieję, że zyska akceptację pozostałych organizacji związkowych i że zgodzi się na nią nasz pracodawca – powiedział przewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA Stanisław Kłysz, odnosząc się do opublikowanego wystąpienia.

Porozumienie określa wysokość oraz zasady wypłaty premii.

Bliższe informacje w biurach NSZZ Solidarność. 

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.