Ilość wyświetleń: 132

Nowopowstała placówka z imieniem Mirosława Ciołczyka.

W czwartek 21 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Jaworznie. Jednym z tematów było przyznanie imienia Mirosława Ciołczyka nowo powstałemu Centrum Kulturalno – Społecznemu w Ciężkowicach.

Jakiś czas temu jako Terenowa Sekcja Problemowa miasta Jaworzna wystąpiliśmy po przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kaczmarka oraz Prezydenta Pawła Silberta z wnioskiem o przyznanie nowo powstałej placówki imieniem, tak zasłużonego obywatela dla Jaworzna.

Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że Radni naszego miasta wniosek ten poparli jednogłośnie.

Mirosław Ciołczyk był wieloletnim dyrektorem MCKiS Jaworzno, członkiem NSZZ Solidarność, mocno zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej i całego miasta. Był bardzo lubianym i szanowanym człowiekiem, zasłużonym dla kultury i sportu w mieście. Posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły naszemu miastu i jego mieszkańcom. Wśród pracodawców, kolegów i przyjaciół był postrzegany jako dobry mąż, ojciec, ale przede wszystkim jako człowiek uczciwy, skromny i pracowity.

Dziękujemy wszystkim Radnym za jednomyślność przy podejmowaniu tej decyzji, to dla nas bardzo dużo znaczy, że jedna z jaworznickich placówek będzie nosiła imię Mirosława Ciołczyka. Pragniemy również podziękować Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Kaczmarkowi oraz Prezydentowi Pawłowi Silbertowi za szybkie zajęcie się naszym wnioskiem.

 Jeszcze raz dziękujemy.

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.