Ilość wyświetleń: 513

Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem). Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowej dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla „klasy średniej”.

– Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowali informację, w której staraliśmy się przedstawić w sposób przystępny nowe rozwiązania podatkowe, które będą oddziaływać na sytuację pracowników, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami oraz członków związków zawodowych – podkreśla Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej.

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Najważniejsze_zmiany_w_podatku_dochodowym_od_osób_fizycznych_–_Polski_Ład.pdf