Ilość wyświetleń: 965

Gwarancje zatrudnienia! Gwarancje wysokości płac! Gwarancje odbioru węgla!

W zeszłym tygodniu TAURON Polska Energia (TPE) oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisali umowę o przejęciu 100 % akcji TAURON Wydobycie (TWd) przez Skarb Państwa. Informacja ta odbiła się szerokim echem w mediach branżowych. Niestety przejęcie to budzi szereg obaw wśród ponad 6 000 załogi TWd oraz związkowców, którzy chcą między innymi gwarancji zatrudnienia, gwarancje wysokości płac czy gwarancje odbioru węgla i jego ceny dla energetyki.

W środę 26. października przedstawiciele największej Organizacji Związkowej w TWd, NSZZ Solidarność spotykają się z się z wicepremierem Jackiem Sasinem, a potem związkowcy z TW mają rozmawiać z szefem spółki Tauron Polska Energia Pawłem Szczeszkiem.

– Już w minionym tygodniu spotkaliśmy się w tej sprawie z prezesem Szczeszkiem, podczas którego przedstawiliśmy swoje postulaty. Zadeklarował, że zostaną one uwzględnione, więc teraz czekamy na konkretne ustalenia – podkreśla Przewodniczący NSZZ Solidarność w TWd Waldemar Sopata.

Jak wskazuje Waldemar Sopata, ten tydzień ma być kluczowy, jeśli chodzi o rozmowy i ustalenia ze stroną związkową dotyczące przejęcia jej przez Skarb Państwa. Jak wylicza, we wtorek, 25. października, mają zostać dopełnione formalności związane z oddłużeniem spółki.

– Kluczową kwestią jest zagwarantowanie tego, że będziemy mogli samodzielnie funkcjonować na rynku. Tutaj, oprócz oddłużenia, najistotniejsze jest podpisanie kontraktów z energetyką i uzyskanie wyższych cen węgla, bo obecny poziom 25 zł za GJ nie pozwala nam pokryć bieżących wydatków, a tym bardziej myśleć o żadnych inwestycjach, które umożliwią odbudowanie frontów wydobywczych. Sprawa jest tym bardziej ważna, że w przyszłym roku kopalnie mają przestać korzystać z pomocy publicznej – podkreśla Przewodniczący Sopata. 

Kolejną ważną kwestią, na która wskazuje Przewodniczący są gwarancje pracownicze.

– Chodzi tutaj o gwarancje zatrudnienia dla pracowników oraz gwarancje dotyczące wysokości płac. Wątpliwości wciąż budzi również kwestia połączenia wszystkich spółek węglowych przejętych przez Skarb Państwa. Na tę chwilę nie dopuszczamy takiego rozwiązania. Przypominam, że w umowie społecznej jest mowa o trzech oddzielnie funkcjonujących spółkach. Ze wstępnych rozmów wynika, że nie ma żadnych planów połączenia spółek i nie wierzę, że tak się stanie, bo byłoby to złamanie wszelkich ustaleń, również tych, które padły przy zawieraniu umowy społecznej, ale ta kwestia, jak i wszystkie inne, powinny zostać przelane na papier, bo to da nam jasne gwarancje. Póki co dialog zmierza w dobrym kierunku i wierzę, że w najbliższych dniach osiągniemy porozumienie w tej sprawie– mówi Sopata.

– Szkoda też, że nie wzięto pod uwagę naszej propozycji utworzenia z aktywów Taurona spółki NABE Południe. Mogłaby ona funkcjonować na wzór istniejącego wcześniej Południowego Koncernu Energetycznego, który dobrze sobie radził na rynku – dodaje przewodniczący.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Na podstawie: nettg.pl