Ilość wyświetleń: 811

Dzień Dziecka na Grajdołku

– Witam na zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka po przerwie spowodowanej pandemią, – przywitał zebrane dzieci wraz z opiekunami przewodniczący NSZZ Solidarność Zakład Górniczy (ZG ) Sobieski Waldemar Sopata. –Nie było możliwości zorganizowania zawodów – kontynuował przewodniczący Sopata. – W zeszłym roku wydawało się nam, że możemy już zrobić zawody, lecz niestety było ryzyko. Dlatego tym bardziej się cieszę z tak licznego udziału dzieci członków naszego związku. Zawody te nie odbyłyby się, gdyby nie nasi darczyńcy, Jaworznicki Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Dział Socjalny Zakładu Górniczego Sobieski. Witam dyrektora do spraw pracy Zakładu Górniczego Sobieski Pana Tomasza Sporka, a przede wszystkim Was drogie dzieci – mówił Przewodniczący.  

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, na stawie Grajdołek w jaworznickim Jeleniu w sobotę 28. maja odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez NSZZ Solidarność Zakład Górniczy Sobieski. Pomimo tak długiej przerwy uczestnicy zawodów nie zawiedli. Do wędkowania zgłosiło się 75. młodych wędkarzy, którzy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe, dzieci do lat 10. oraz powyżej 10. roku życia. 

Po rozlosowaniu stanowisk, sędzia główny zawodów Janusz Pluta wytłumaczył reguły rywalizacji dla młodych adeptów sztuki wędkarskiej. Gdy wszyscy byli już na swoich stanowiskach, sędzia Pluta punktualnie o godzinie 9.30 dał sygnał do rozpoczęcia rywalizacji. Po dwóch godzinach przystąpiono do ważenia złowionych ryb. 

Po kilkunastu minutach wędkarze wraz z opiekunami poznali wyniki tegorocznej edycji zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez NSZZ Solidarność ZG Sobieski. W kategorii do lat 10. pierwsze miejsce zajął Antoni Głowaczewski uzyskując 735 pkt. Na miejscu drugim uplasowała się Milena Bolek zdobywając 675 pkt. natomiast miejsce trzecie przypadło Maciejowi Duplak, który uzyskał 520 pkt. W kategorii powyżej 10. lat najwyższe miejsce na podium przypadło Oliwi Sowa z 1260 pkt. na koncie, tuż za nią z 835 pkt. był Kacper Kus, natomiast trzecie miejsce zajęła Emilia Kus, która uzyskała 795 pkt. 

Każde dziecko przybyłe na imprezę, bez względu na uczestnictwo w wędkowaniu otrzymało paczkę. Dla najmłodszych był dmuchany zamek. Zadbano również o aspekt kulinarny, była grillowana kiełbaska, grochówka, żurek, zasmażana kapustka oraz napoje chłodzące, herbata dla starszych kawa. 

Zawody odbyły się przy współfinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZG Sobieski. Dziękujemy Jaworznickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego za pomoc finansową przy organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy Kołu PZW nr 94 Jeleń za udostępnienie łowiska Grajdołek oraz infrastruktury do przeprowadzenia zawodów. Dziękujemy Zbyszkowi Olejarzowi, Krzyśkowi Kisielowi za niezłomną pomoc przy organizacji tej imprezy, Januszowi Plucie za sędziowanie. Dziękujemy Prezesowi Koła PZW nr 94 Jeleń Józefowi Sojce. Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników, dzieci członków NSZZ Solidarność ZG Sobieski, wszak to dla Nich zorganizowana została ta impreza. 

Obyśmy się spotkali za rok, aby już nic nie stanęło nam na drodze do przeprowadzenia tradycyjnego Dnie Dziecka na stawie Grajdołek w jaworznickim Jeleniu. 

Do zobaczenia za rok!!! 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.