Ilość wyświetleń: 378

Członkowie Solidarności z Jaworzna po raz kolejny ruszyli z przedświątecznymi paczkami dla potrzebujących.

Pomimo pandemii koronawirusa oraz związanych z nią obostrzeniami Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno po raz kolejny zorganizowała przedświąteczną pomoc dla potrzebujących. 

Pomoc w formie paczek trafia bezpośrednio do potrzebujących. Dzięki współpracy z ludźmi oraz organizacjami, które mają wiedzę o rodzinach lub osobach, które są w trudnej sytuacji i potrzebują takiej pomocy.

Od lat współpracujemy z Klubem Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, który prowadzi „Świetlicę pod Kolegiatom”. Zajmuje się ona wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo i właśnie tam udaliśmy się z pierwszymi paczkami.

Kolejnym przystankiem była Parafia Matki Bożej Królowej Polski w jaworznickiej dzielnicy Sobieski przy ul. Sulińskiego. Dzięki proboszczowi Jacentemu Piwowarskiemu mogliśmy dotrzeć do potrzebujących parafian. 

Następnie udaliśmy się do Parafii św. Brata Alberta w dzielnicy Pieczyska, gdzie proboszcz ks. Mariusz Lizończyk od kilku lat pomaga nam dotrzeć do parafian potrzebujących wsparcia. 

Po raz pierwszy z pomocą trafiliśmy do świetlicy dla dzieci „Cichy Kącik” prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w którym to ośrodku uzyskują pomoc dzieci potrzebujące szczególnej uwagi. Pomaga im się w odrabianiu lekcji, organizuje gry i zabawy, zajęcia komputerowe itp. 

W pomoc tę zaangażowani są członkowie NSZZ Solidarność z Jaworzna. Nie bez znaczenia była pomoc jaworznickich zakładów pracy, fundacji, które wsparły nas  finansowo. 

Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać!

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski