Ilość wyświetleń: 431

Udana akcja krwiodawcza

W piątek 31 lipca odbyła się kolejna akcja krwiodawcza zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Pandemia koronawirusa zmusza nas do stosowania nowych obostrzeń przy oddawaniu krwi. W autokarze do oddawania krwi jednorazowo mogą oddawać krew najwyżej dwie osoby. Krwiodawcy przed zarejestrowaniem się wstępnie mają mierzoną temperaturę, po wejściu do autokaru musi dokładnie zdezynfekować dłonie, obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa. Następnie krwiodawca przechodzi badania krwi, następnie jest z nim przeprowadzany wywiad lekarski, mierzone ciśnienie i dopiero jest dopuszczany do donacji.

Pandemia na wszystkich odcisnęła piętno, również na krwiodawcach w całym Kraju brakuje krwi. Trudna sytuacja na Śląsku wywołana koronawirusową zarazą pogłębia zapaść w kriodastwie w naszym regionie. Do tego dochodzi sezon urlopowy, który co roku zmniejsza oddawanie krwi, dlatego tak ważne są takie akcje krwiodawcze jak ta comiesięczna przeprowadzana na parkingu stołówki szybu Piłsudski ZG Sobieski w Jaworznie. 

W piątkowej akcji krwiodawczej wzięło udział 48 honorowych krwiodawców, którzy oddali przeszło 21 litrów krwi. Krew można było oddać w godzinach od 8.00 do 14.00. Była to piąta akcja krwiodawcza w tym roku zorganizowana przez KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski. W kwietni oraz czerwcu akcje nie odbyły się z powodu pandemii. Liczymy, że następne odbędą się już bez przeszkód. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej akcji, dyrekcji ZG Sobieski, Pani Agacie Jasickiej, która zawsze udostępnia lokum dla krwiodawców oraz ekipy pobierającej krew, a także, która zapewnia krwiodawcom napoje. Dziękujemy służbom ochrony ZG Sobieski za zabezpieczenie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do krwiodawców, którzy jak zwykle nie zawiedli. To dzięki Nim akcje te mają sens i upewniają nas w organizowaniu tych kolejnych. Bóg Wam zapłać!

Zapraszamy na kolejne akcje krwiodawcze organizowane przez KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski, najbliższa odbędzie się 21 sierpnia.

Dział informacyjny KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.