Ilość wyświetleń: 401

Solidarność żąda antykryzysowej tarczy energetycznej

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarności wystosowała apel do Ministra Aktywów Państwowych w sprawie minimalizowania skutków pandemii SARS-CoV-2. Wyraża w nim zaniepokojenie złą sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza prowadzących sprzedaż detaliczną.

Związkowcy postulują „wprowadzenie w życie niezwłocznych procesów naprawczych zmierzających do uzdrowienia zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż detaliczną energii elektrycznej, które pozwolą na niezagrożone finansowe i organizacyjne ich funkcjonowanie”.

Związkowcy przypominają, że te spółki ponoszą koszty realizacji ustawy kompensacyjnej za l. 2019-2020, która spowodowała ich dramatyczną sytuację finansową, co odbija się też na sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw całego sektora energetycznego.

 „Niestety należy wskazać, że wprowadzone w życie, na podstawie wymienionej ustawy kompensacyjnej, osłony nie zmieniły ich sytuacji finansowej” – czytamy w apelu podpisanym przez Marka Boińskiego, przewodniczącego Krajowej Sekcji Energetyki i Jarosława Grzesika, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

Podkreślają, że sytuacja, w której rząd nie dostrzega tych problemów, jest nie do zaakceptowania i grozi załamaniem funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

W piśmie przedstawiciele Solidarności domagają się uruchomienia tzw. antykryzysowej tarczy energetycznej pozwalającej przedsiębiorstwom przemysłu energetycznego, w szczególności podmiotom prowadzącym sprzedaż energii dla klientów detalicznych, na prawidłowe ekonomiczne oraz finansowe funkcjonowanie.

Całość pisma poniżej.