Ilość wyświetleń: 680

Rada Społeczne pisze do Wicepremiera Sasina

Rada Społeczna Grupy TAURON wystosowała pismo do wicepremiera Jacka Sasina o natychmiastową interwencję Rządu pozwalającą na dalsze funkcjonowanie Grupy TAURON.

W piśmie czytamy: „ Obecnie Grupa TAURON boryka się z trudnościami finansowymi, co spowodowane jest realizacją licznych inwestycji, które finansowane są wyłącznie przez Grupę bez wsparcia z zewnątrz i stanowi duże obciążenie Grupy.”

W dalszej części związkowcy informują wicepremiera Sasina, że dalsze obciążanie transformacją energetyczną spółkę może doprowadzić do pozbawienia miejsc pracy 25 tysięcy pracowników Grupy TAURON orz pracowników firm kooperujących z grupą. Dodają również, że to na Rządzie spoczywa obowiązek zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Pod koniec Rada Społeczna domaga się spotkania z wicepremierem Sasinem w celu wypracowania rozwiązań, które umożliwiłyby funkcjonowanie i rozwój Grupy TAURON, realizowanie potrzeb pracowników oraz pełnienie przez Grupę TAURON misji bezpieczeństwa energetycznego państwa.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Całość pisma tutaj>>>