Ilość wyświetleń: 708

NSZZ Solidarność z Jaworzna uczciła powstanie związku

– Niech to dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem niezwykłym – mówił na wstępie uroczystej mszy św. w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny ks. Prałat Eugeniusz Cebulski, proboszcz parafii św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie – przede wszystkim opartym na gorącym wołaniu do Boga. Przez wstawiennictwo patrona Solidarności błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki a także przez św. Jana Pawła II wspaniałego Polaka, niech Oni za nami orędują. – Kontynuował ks. Prałat. – Bardzo serdecznie witam wszystkich po kolei, Pana Marszałka, Panią Prezydent, Przewodniczącego Rady Miasta Jaworzna. Was drodzy górnicy, poczty sztandarowe. Zwłaszcza przedstawicieli Solidarności i w tej mszy św. Was polecam.

Co roku we wrześniu członkowie NSZZ Solidarność z Jaworzna spotykają się na uroczystej mszy św., aby modlić się w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny. Tegoroczna msza św. w czterdziestą rocznicę powstania NSZZ Solidarność odbywała się w trudnych warunkach dla nas wszystkich, podczas pandemii koronawirusa i musiały być zachowane szczególne warunki sanitarne. Jednak to nie zniechęciło przedstawicieli Solidarności z Jaworzna, którzy spotkali się w samo południe 13 września w jaworznickiej kolegiacie. 

Podczas homilii ks. Cebulski wspominał czas powstawania Solidarności. Mówił o ciężkich czasach, kiedy Solidarność się rodziła, ale również o euforii, która w tych trudnych chwilach towarzyszyła ludziom. Wspominał także czas, kiedy władza komunistyczna wprowadziła stan wojenny i chciała zlikwidować ostatecznie Solidarność, która jednak się nie poddała i odrodziła. – Dzisiaj przywołuję Tych wszystkich ludzi, którzy od początku trwają w tym związku i wiedzą co mają czynić wobec drugiego człowieka. Kierując się przy tym nakazem samego Boga. – Mówił ks. Prałat. Wspominał także pielgrzymkę Jana Pawła II w Gdańsku, kiedy Ojciec św. spotkał się z Solidarnością. – Dzisiaj, kiedy wspominamy te lata, które przeszły, dziękuję Bogu przede wszystkim za tych, którzy troszczą się. Ileż dobrych czynów Solidarność zrobiła. Choćby niedawny wyjazd Przewodniczącego Piotra Dudy na Białoruś – kontynuował proboszcz Cebulski. – Moi drodzy. Bogu dziękuję za czterdzieści lat i dziękuję Wam wszystkim. Bogu dziękuję za to spotkanie, Bogu dziękuję za wszystkich ludzi dobrej woli, ludziom Solidarności. Moi drodzy, Bóg niech będzie z nami, niech będzie z nami św. Jan Paweł II, niech będzie z nami bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Solidarności życzę Szczęść Boże! – Dodał na koniec prałat Eugeniusz Cebulski.

Po mszy uczestnicy przeszli do nawy bocznej kościoła, gdzie znajduje się kaplica NSZZ Solidarność z popiersiami trzech wielkich Polaków: Jana Pawła II, patrona NSZZ Solidarność ks. Jerzego Popiełuszki oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w krótkiej modlitwie członkowie Solidarności podziękowali za czterdzieści lat istnienia. 

W podziękowaniu zastępca Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdan Biś wraz z Przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie ZG Sobieski Waldemarem Sopatą przekazali ks. prałatowi Cebulskiemu pamiątkowy medal z wizerunkiem św. Jana Pawła II oraz ks. Jerzego Popiełuszki. A także szczególne logo Solidarności na jubileusz czterdziestolecia powstania związku. – Przyjmij coś co mamy w Solidarności najcenniejsze, szczególne logo związku Solidarność z dopisaną czterdziestką. My mamy czterdzieści lat, ale jak Bóg da jeszcze pociągniemy. Szczęść Boże! – Dziękował Bogdan Biś.

Wspólnie z członkami NSZZ Solidarność w dziękczynnej mszy św. uczestniczyli również wicemarszałek województwa Śląskiego Pan Dariusz Starzycki, zastępca Prezydenta miasta Jaworzna Pani Monika Bril, przewodniczący Rady Miasta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, dyrektorzy ZG Sobieski Pan Tomasz Sporek oraz Roman Gąska.

Dziękujemy wszystkim członkom NSZZ Solidarność za liczne uczestnictwo w mszy św. Dziękujemy pocztom sztandarowym, zastępowi Ratowników Górniczych z ZG Sobieski, a także niezawodnej Orkiestrze Dętej TAURON Wydobycie ZG Sobieski. 

Wszystkim Bóg Zapłać.    

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.