Ilość wyświetleń: 472

Górnicza Solidarność pisze do Prezesa PiS

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ Solidarność wezwała prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do przedstawienia jasnej deklaracji, czy rząd zamierza wesprzeć sektor paliwowo-energetyczny w obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa.

Górnicza Solidarność domaga się zwiększenia mocy produkcyjnych elektrowni węglowych, dzięki temu węgiel z polskich kopalń byłby nadal odbierany

Chce również zawieszenia lub wypowiedzenia Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej.

Pismo skierowane przez Sekcję bezpośrednio na ręce szefa ugrupowania rządzącego rozpoczyna się od stwierdzenia, że kryzys gospodarczy będący konsekwencją pandemii wirusa SARS-CoV-2 w coraz większym stopniu dotyka sektora paliwowo-energetycznego, tymczasem zaproponowane przez Rząd RP szczególne instrumenty wsparcia stanowią pomoc głównie dla małych i średnich firm.

– Polskie spółki węglowe i energetyczne zostały pozostawione same sobie – zwraca uwagę największa organizacja związkowa funkcjonująca w górnictwie. – Jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, przedsiębiorstwa górnicze, od których spółki energetyczne przestaną odbierać zakontraktowany węgiel, utracą możliwość składowania surowca ze względu na przepełnione przykopalniane zwałowiska, co wiązać się będzie z koniecznością wstrzymania wydobycia, a następnie ogłoszenia upadłości – ostrzega Solidarność górnicza.

Według niej rozwiązaniem pozwalającym złagodzić skutki kryzysu mogłoby być zwiększenie mocy produkcyjnych polskich elektrowni węglowych do maksymalnego poziomu.

Innym punktem programu pomocowego państwa dla górnictwa powinno być zawieszenie na dłuższy czas lub całkowite wypowiedzenie zobowiązań podjętych w związku z „polityką klimatyczną” Unii Europejskiej.

– Obecna sytuacja jest wyjątkowa. Uważamy, że w takim momencie polską racją stanu jest obrona polskiej gospodarki, której istotną gałęzią jest branża górnicza – podkreśla górnicza Solidarność. – Na naszych oczach waży się los setek tysięcy miejsc pracy. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że jeśli spółki węglowe nie przetrwają obecnego kryzysu, upadną również firmy kooperujące z branżą górniczą, wskutek czego znaczące obszary Górnego Śląska na długie lata pogrążą się w zapaści ekonomicznej i społecznej.

Zapewniamy, że jako strona społeczna uczynimy wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, w której za błędne decyzje zarządów spółek energetycznych i węglowych oraz zaniechania ze strony Rządu RP koszty będą ponosić pracownicy, jak to już miało miejsce w roku 2016 – podkreśla górnicza Solidarność.

Dokument kończą dwa apele: o podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych, które pozwolą przetrwać polskiemu sektorowi paliwowo-energetycznemu oraz o to, „aby nie tworzyć z tej trudnej sytuacji wygodnego parawanu, za którym nastąpi cicha likwidacja większości śląskich kopalń”.

Źródło: www.wnp.pl

Pismo tutaj>>>