Ilość wyświetleń: 375

Wystąpienie w trybie sporu zbiorowego

W związku z brakiem jakichkolwiek ustaleń na spotkaniu w piątek 5 kwietnia Rady Społecznej TAURON Polska Energia z Zarządem Grupy w sprawie wzrostu płac na rok 2019 Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w TAURON Wydobycie S.A. złożyły żądanie w trybie sporu zbiorowego.

W związku z brakiem jakichkolwiek ustaleń na spotkaniu w piątek 5 kwietnia Rady Społecznej TAURON Polska Energia z Zarządem Grupy w sprawie wzrostu płac na rok 2019 Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w TAURON Wydobycie S.A. złożyły żądanie w trybie sporu zbiorowego.

 

Pismo tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.