Ilość wyświetleń: 358

Wybory ZOK NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie za nami

W piątek 9. marca w Brzeszczach odbyły się wybory Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A.

W piątek 9. marca w Brzeszczach odbyły się wybory Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A.

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. zrzesza trzy zakładowe organizacje NSZZ Solidarność z ZG Sobieski, ZG Janina oraz ZG Brzeszcze. Struktura ta potrzebna jest do reprezentowania interesów członków Solidarności w TAURON Wydobycie S.A. na płaszczyźnie właściciela poszczególnych zakładów górniczych jakim jest zarząd TAURON Wydobycie S.A.

 

Do Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie weszło po trzech przedstawicieli z poszczególnych organizacji zakładowych Solidarności.

 

Przewodniczącym został wybrany Sopata Waldemar, zastępcami Przewodniczącego zostali wybrani Kurnik Stanisław z ZG Janina oraz Kłysz Stanisław z ZG Brzeszcze. Piechowicz Dariusz w ZOK będzie pełnił funkcję sekretarza natomiast Miś Piotr skarbnika. Saternus Robery, Kania Maciej, Fajfer Grzegorz oraz Jabłoński Wojciech zostali wybrani członkami ZOK.

 

Komisję rewizyjną tworzą: Uroda Bartosz Przewodniczący ZKKR, Paliwoda Rafał zastępca Przewodniczącego ZKKR oraz Palian Roman sekretarz ZKKR.   

 

Władze Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej zostały wybrane na okres kadencji 2018 – 2022.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.