Ilość wyświetleń: 349

Rozpoczęło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność ZG Sobieski

Rozpoczęło się ZZD NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski. ZZD jest najwyższą władzą w naszej organizacji zakładowej.

Rozpoczęło się ZZD NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski. ZZD jest najwyższą władzą w naszej organizacji zakładowej.

 

Nowo wybrani delegaci wybiorą z pośród siebie Przewodniczącego nowy skład Komisji Zakładowe oraz Komisji Rewizyjnej na czteroletnią kadencję.

 

Zebranie rozpoczął przewodniczący Waldemar Sopata proponując do dalszego prowadzenia prezydium w składzie Bogdan Biś, Mirosław Pietroń oraz Kazimierz Kępiński. Delegaci przyjęli te kandydatury jednogłośnie.

 

W dalszym ciągu zostały przedstawione sprawozdania z prac KZ oraz KR.

 

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie ZG Sobieski.