Ilość wyświetleń: 351

Pozorne działania antysmogowe prowadzone przez rząd i samorządowców.

Działania te przypominają walkę lobbystów firm produkujących urządzenia grzewcze elektryczne a lobby firm produkujących paleniska na paliwa stałe. Wspomaganie tej walki po stronie grzewczych urządzeń elektrycznych podjął rząd, który zaproponował ustawę o jakości paliw. Sama ustawa wydaje się, jest godna poparcia ale to tylko tak się wydaje.

Działania te przypominają walkę lobbystów firm produkujących urządzenia grzewcze elektryczne a lobby firm produkujących paleniska na paliwa stałe. Wspomaganie tej walki po stronie grzewczych urządzeń elektrycznych podjął rząd, który zaproponował ustawę o jakości paliw. Sama ustawa wydaje się, jest godna poparcia ale to tylko tak się wydaje. Jeśli  w tradycyjnym palenisku spalimy węgiel najlepszej jakości lub najniższej jakości, to ten fakt nie będzie miał żadnego wpływu na środowisko. Paleniska powinny być dostosowane do paliwa. Przykładem tego mogą być instalacje energetyczne, które w przystosowanych do tego paleniskach spalają gorszy węgiel a wynik końcowy emisji „na kominie” jest taki sam jak spalanie lepszego węgla w przystosowanym do tego palenisku. Dlatego przede wszystkim ważne jest to, w jakim palenisku jakie paliwo spalamy. Natomiast jakość spalin powinna być określona w ustawie i poddana stałemu monitorowaniu, co w dzisiejszej technice elektronicznej jest tanie i możliwe do wykonania.

 

Producenci palenisk węglowych obecnej generacji twierdzą, że spaliny z ich kotłów u wylotu komina są porównywalne z jakością spalin pochodzących ze spalania gazu. Obecnie rząd proponuje inne rozwiązania np. aby mieszkania i domy ogrzewać prądem, jednak do tego dochodzi koszt zakupu pieca, który energię elektryczną zamieni na ciepło. Projektodawcy tej propozycji nie zlecili obliczeń ile gospodarstwo zużyje węgla do ogrzania domu, a tym samym ile wyemituje spalin z paleniska na paliwo stałe a ile tych spalin wyemituje korzystając z energii elektrycznej wyprodukowanej w węglowej elektrowni. Jak mówią niektórzy producenci palenisk węglowych, emisja spalin w tym przypadku zwiększy się o 100%. Jeśli samorządy  lub przedstawiciele rządu nie zlecą takich badań to moim zdaniem, walka ze smogiem będzie pozorna.

 

Innym problemem samorządowców jest to, jak usytuowane i zbudowane jest miasto. Wielu naukowców mówi o tym, iż za zatrzymanie nad miastem smogu odpowiadają błędy architektoniczne miasta ( brak  architektonicznych „tuneli” wentylacyjnych). Proponuję, aby Rząd RP od nowa rozpoczął dyskusję , jak skutecznie rozwiązać problem smogu zapraszając do tych rozmów środowiska samorządowców i związków zawodowych tak, aby doprowadzić do rządowego programu walki ze smogiem. Moim zdaniem, tylko rządowy program ma szansę na skuteczne rozwiązanie problemu smogu w Polsce.

 

Kazimierz Grajcarek

Przewodniczący

KSGIE NSZZ Solidarność