Ilość wyświetleń: 328

UWAGA!!! MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą – lista punktów w załączeniu. O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.  Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

 

W TAURON Wydobycie wnioski można składać w siedzibie Zarządu spółki przy ul. Grunwaldzkiej 37 w pokoju nr 2 tel. 32 – 618 50 86 lub 32 – 618 52 38. Oraz w Zakładzie Górniczym Sobieski na szybie Piłsudskim przy ul. Krakowskiej pokój nr 6 i 7 tel. 32- 618 56 53, 32- 618 54 37 oraz 32- 618 52 24.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00.

 

źródło: Ministerstwo Energii