Ilość wyświetleń: 309

Tauron podpisał umowę na budowę szybu Grzegorz

W poniedziałek (15 maja) Tauron Wydobycie podpisał umowę ws. pierwszego etapu budowy szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski – poinformowały portal góniczy nettg.pl służby prasowe spółki. Wykonawcami tej inwestycji ma być konsorcjum, którego liderem jest Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA. W jego skład wchodzi także Famur Pemug.

 

W poniedziałek (15 maja) Tauron Wydobycie podpisał umowę ws. pierwszego etapu budowy szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski – poinformowały portal góniczy nettg.pl służby prasowe spółki. Wykonawcami tej inwestycji ma być konsorcjum, którego liderem jest Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA. W jego skład wchodzi także Famur Pemug.

 

 

W ramach pierwszego etapu szyb ma uzyskać funkcjonalność wentylacyjno-wdechową. Etap ten podzielono na dwie fazy. Pierwsza obejmuje: budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej, magazynu nr I – stacji agregatów mrożeniowych, otworów mrożeniowych i temperaturowych, budowę obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu. W drugiej fazie ma zostać zrealizowana likwidacja obiektów po okresie głębienia w zakresie: instalacji mrożeniowej, otworów mrożeniowych i temperaturowych, kołowrotów, zsypni, magazynu urobku, stanowiska mycia kół samochodowych, estakad rurowych i kablowych.

 

Inwestycja ta ma zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy terenu robót. Rozpoczęcie głębienia szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej poniżej tymczasowej głowicy szybu planowane jest do 18 miesiąca od daty przekazania terenu robót. Szyb Grzegorz o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m, mający początkowo pełnić funkcję szybu wentylacyjno – wdechowego, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

 

W pozostałych zakładach Tauron Wydobycie również realizowana jest działalność  inwestycyjna. W ZG Janina w Libiążu kontynuowany jest Strategiczny Projekt Inwestycyjny „Budowa poziomu 800 m”. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m. W ramach tego projektu prowadzona jest modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z przebudową infrastruktury służącej do składowania produktów i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z założeniami Programu Inwestycyjnego w 2017r. w ZG Brzeszcze zaplanowano wykonawstwo robót przygotowawczych związanych z drążeniem wyrobisk w ilości ok. 7100 m. Ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego.

 

– Tauron Wydobycie SA prowadzi zaplanowaną i konsekwentną działalność inwestycyjną w ramach Projektów Strategicznych. Szyb Grzegorz w ZG Sobieski, podobnie jak inwestycja Budowa poziomu 800 m w ZG Janina to aktywa, które są przykładem efektywnego inwestowania, które jest wynikiem sukcesywnego realizowania zakładowego planu inwestycyjnego. Ponadto Tauron Wydobycie SA przeprowadza konsekwentnie zadania, które mają na celu odtworzenie zdolności produkcyjnych. Dokonywane są zakupy i modernizacje urządzeń odstawczych, środków transportu materiałów i ludzi oraz urządzeń wentylacyjnych i odwadniających – stwierdza Zdzisław Filip, prezes Tauron Wydobycie.

Źródło www.nettg.pl