Ilość wyświetleń: 304

Majowa akcja krwiodawcza za nami

Najcenniejszym darem życia- własną krwią, podzielili się w piątek 19 maja krwiodawcy w kolejnej akcji krwiodawczej zorganizowanej na parkingu stołówki szybu Piłsudski ZG Sobieski.

 

Najcenniejszym darem życia- własną krwią, podzielili się w piątek 19 maja krwiodawcy w kolejnej akcji krwiodawczej zorganizowanej na parkingu stołówki szybu Piłsudski ZG Sobieski.

 

W ciągu sześciu godzin 56 honorowych dawców krwi oddało przeszło 24 litry krwi. Pozyskana krew trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i służyć będzie wszystkim potrzebującym w naszym regionie.

 

Akcja poboru krwi została zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski w tym roku to już piąta akcja krwiodawcza zorganizowana na parkingu przy ul. Krakowskiej w Jaworznie.

 

Organizatorzy pragną podziękować dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie miejsca dla autokaru do poboru krwi, dziękujemy ekipie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Wyrazy podziękowania kierujemy do ochrony, która zabezpieczała miejsca dla autokaru, lecz przede wszystkim dziękujemy krwiodawcom, którzy jak zwykle nie zawiedli i licznie oddali krew w ten majowy piątek.

 

Zapraszamy na kolejne akcje krwiodawcze organizowane wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.