Ilość wyświetleń: 322

Jednorazowe premie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie

Wysokość jednorazowej premii w spółce TAURON Wydobycie uzależniona zostanie od liczby dni przepracowanych przez poszczególnych pracowników od początku tego roku – to jeden z najważniejszych zapisów porozumienia płacowego podpisanego 13 lipca przez związki zawodowe i przedstawicieli zarządu spółki.

Wysokość jednorazowej premii w spółce TAURON Wydobycie uzależniona zostanie od liczby dni przepracowanych przez poszczególnych pracowników od początku tego roku – to jeden z najważniejszych zapisów porozumienia płacowego podpisanego 13 lipca przez związki zawodowe i przedstawicieli zarządu spółki.

 

Jak informuje Waldemar Sopata, przewodniczący Rady Społecznej działającej w Grupie TAURON Polska Energia i szef „Solidarności” w spółce TAURON Wydobycie, strona związkowa uzgodniła z pracodawcą, że premia za każdy przepracowany przez pracownika dzień wyniesie 15,40 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca było 125 dni roboczych. – Takie zasady podziału premii są nie tylko sprawiedliwe, ale także motywacyjne. Utrzymujemy się z wydobycia węgla, pracownicy, którzy mieli wpływ na realizację zadań i przepracowali więcej dni, dostaną więcej pieniędzy – wyjaśnia związkowiec. Zaznacza, że premia zostanie przelana na konta pracowników do 28 lipca.

 

W skład TAURON Wydobycie wchodzą trzy kopalnie: ZG Sobieski, ZG Janina oraz ZG Brzeszcze. Łącznie w spółce zatrudnionych jest ok. 6,5 pracowników.

 

8 czerwca prezydium Rady Społecznej TAURON Polska Energia podpisało z zarządem spółki ramowe porozumienie płacowe. Na mocy tego dokumentu organizacje związkowe działające w poszczególnych spółkach Grupy uzgodniły z zarządami tych spółek zasady podziału jednorazowej premii, rekompensującej brak podwyżek wynagrodzeń w 2017 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia ramowego jednorazową premię pracownicy Grupy TAURON otrzymają także w przyszłym roku, natomiast w IV kwartale 2018 roku rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w 2019 roku.

 

ak

 

Źródło: www.solidarnosckatowice.pl