Ilość wyświetleń: 300

Waldemar Sopata został wybrany Przewodniczącym Rady Społecznej

Waldemar Sopata został wybrany Przewodniczącym Rady Społecznej TAURON Polska Energia. Rada Społeczna jest organem Organizacji Związkowych działających w spółkach grupy TAURON Polska Energia. Rada działa na wzór Rady Dialogu Społecznego, a tworzą ją: NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

 

Waldemar Sopata został wybrany Przewodniczącym Rady Społecznej TAURON Polska Energia. Rada Społeczna jest organem Organizacji Związkowych działających w spółkach grupy TAURON Polska Energia. Rada działa na wzór Rady Dialogu Społecznego, a tworzą ją: NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

 

Rolą Rady jest negocjowanie ważnych dla całej Grupy tematów jak np. zasady podwyżki wynagrodzeń, problemy przejść pracowników w ramach Grupy itd. oraz zabieranie głosu w innych, trudnych tematach, zgłaszanych przez związki zawodowe na posiedzeniach Rady.

 

Waldemar Sopata jest Przewodniczącym NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A., jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, zasiada we władzach NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Przewodniczy jaworznickiej Solidarność. Od 2015 roku zasiada w Radzie Dialogu Społecznego z ramienia NSZZ Solidarność, do której został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 

Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

 

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.