Ilość wyświetleń: 352

Sukces „Solidarności”

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników.

 

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników.

W tym roku rząd w ogóle nie planował odmrożenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. To, że zmienił zdanie jest dużym sukcesem „Solidarności”, której udało się przekonać senatorów do zmiany decyzji. Dzisiaj potwierdził to Sejm. Jaki jest skutek? m.in. dodatkowe środki w firmach gdzie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, ich rodzin oraz w zależności od regulaminów również emerytów.

Jak tłumaczy Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej odpowiedzialny w „Solidarności” m.in. za dialog społeczny, decyzja senatu oznacza, że na jednego pracownika wysokość odpisu podstawowego wzrośnie z 1093,93 zł do 1185,67 zł, czyli o 91,74 zł. To blisko trzy razy mniej, niż pełne odmrożenie podstawy, o które również wnioskowała „Solidarność”, ale to i tak krok w dobrym kierunku, uruchamiający procesu przywracania pełnego odpisu, który – jak przypomnę – jest zamrożony od 6 lat.

Decyzja Sejmu ma również określone skutki budżetowe. Oszczędności budżetu wynikające z niepełnego odmrożenia podstawy wyniosą 233 mln zł, a wpływy z tytułu PIT i VAT dadzą budżetowi dodatkowe 263 mln zł. Większe środki w dyspozycji pracowników będą też miały pozytywny wpływ na konsumpcję. To również środki, z których w dużo bardziej efektywny sposób wspiera się pracowników w sytuacjach losowych i trudnej sytuacji materialnej.

Przyjęte dzisiaj zmiany dotyczą pracowników w tzw. systemie powszechnym. Bez zmian pozostaje wysokość odpisu dla nauczycieli i pracowników uczelni wyższych.

ml

 

Źródło www.tysol.pl