Ilość wyświetleń: 311

Solidarność w ZG Sobieski uhonorowana Odznakę Honorową PCK

KZ NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie Zakład Górniczy Sobieski została odznaczona za krzewienie idei honorowego krwiodawstwa Odznakę honorową PCK IV stopnia.

 

KZ NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie Zakład Górniczy Sobieski została odznaczona za krzewienie idei honorowego krwiodawstwa Odznakę honorową PCK IV stopnia.

W dniach od 22 do 26 listopada w Polsce obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa. 25 listopada spotkali się działacze i krwiodawcy zrzeszeni w Jaworznickim oddziale organizacji.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających działalność PCK, w tym z ramienia Urzędu Miejskiego Pani Małgorzata Helbin Więcek. Wśród gości znaleźli się Pan Czesław Smalcerz – dyrektor jaworznickiego MOPS, Pan Piotr Miś reprezentujący przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie ZG Sobieski, Waldemara Sopatę oraz sekretarz tegoż związku, a zarazem Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski Dariusz Piechowicz.

Prezes jaworznickiego oddziału PCK Pni Anna Grelowska po przywitaniu gości, w skrócie, ale z uwzględnieniem najważniejszych faktów przedstawiła historię Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zaprezentowała dokonania i działalność oddziału w Jaworznie.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Najważniejszym punktem spotkania było odznaczenie honorowych dawców krwi wyróżniających się w swoim zaangażowaniem w krwiodawstwie. Do nich głownie skierowany był list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, w którym minister złożył podziękowania i gratulacje za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz za aktywną działalność na rzecz wspierania szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.

Odznakę honorową PCK IV stopnia otrzymali Pani Katarzyna Kuziel, Marek Niemczyk oraz Dariusz Szec.

Ważnymi odznaczeniami IV stopnia udekorowano również dwie jaworznickie instytucje: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej i Zakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie ZG Sobieski. Wszystkie akty nadania odznaczeń podpisał Stanisław Kracik – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża ustanowił w 1927 Prezydent Ignacy Mościcki.

W imieniu KZ NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie ZG Sobieski Honorową Odznakę PCK Odebrał zastępca przewodniczącego Piotr Miś. Dyplom z podziękowaniami za przeprowadzone akcje krwiodawcze odebrał Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski Dariusz Piechowicz.

KHDK przy ZG Sobieski jest obecnie najprężniej działającym klubem HDK w Jaworznie. Comiesięczne akcje krwiodawcze organizowane przez klub cieszą się dużym zainteresowaniem wśród krwiodawców. Średnio w zbiórkach krwi organizowanych przez KHDK przy ZG Sobieski co miesiąc swą krew oddaje około 50 honorowych dawców krwi.  

Dla NSZZ Solidarność w ZG Sobieski to duże wyróżnienie, które świadczy o potrzebie dbania i propagowania idei honorowego krwiodawstwa.

Już dziś w imieniu KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski pragniemy zaprosić na ostatnią akcję w tym roku, która odbędzie się 30 grudnia na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski.  

 

Zdjęcia z uroczystości dzięki www.mojejaworzno.pl autor ALEX tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.