Ilość wyświetleń: 294

Krajowy Zjazd Delegatów „S” – Emerytury po 35 i 40 latach pracy

Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.

 

Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.

 

„Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym stażem pracy są pozbawieni środków do życia” – czytamy w stanowisku KZD NSZZ „Solidarność”

 

Krajowy Zjazd Delegatów także wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty.

 

„Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy” – czytamy w stanowisku KZD

 

Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest środowiska oświatowego NSZZ „Solidarność”.

 

pm źródło: tysol.pl

fot.P.Machnica