Ilość wyświetleń: 284

Grajcarek: Kryzys sam się nie stworzył

– Przyjmujemy kryzys jak trzęsienie ziemi, jak wielkie ulewy, jak kataklizm. A przecież kryzys ma ojca i matkę – to jest chciwość kapitału i krętactwa bankierów. I oni stworzyli kryzys – kryzys sam się nie stworzył. (…) Nie może być zgody na żadne wyrzeczenia ze strony pracowników, bo to nie pracownicy są odpowiedzialni za kryzys – powiedział przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek podczas II Kongresu IndustriAll Europe w Madrycie.

 

– Przyjmujemy kryzys jak trzęsienie ziemi, jak wielkie ulewy, jak kataklizm. A przecież kryzys ma ojca i matkę – to jest chciwość kapitału i krętactwa bankierów. I oni stworzyli kryzys – kryzys sam się nie stworzył. (…) Nie może być zgody na żadne wyrzeczenia ze strony pracowników, bo to nie pracownicy są odpowiedzialni za kryzys – powiedział przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek podczas II Kongresu IndustriAll Europe w Madrycie.

 

IndustriAll Europe skupia 185 związków zawodowych z 38 państw europejskich. Przedstawiciele organizacji członkowskich obradowali od 7 do 9 czerwca. Podsumowali dotychczas prowadzone działania. Omówili też kluczowe kwestie o charakterze politycznym, które mogą wywierać wpływ na sytuację pracowników w najbliższych latach.

Szef KSGiE podziękował środowisku reprezentującemu przemysł metalowy, które przedstawiło projekt przyjętego przez Kongres stanowiska dotyczącego obrony tak zwanych czarnych miejsc pracy – czyli zatrudnienia w przemyśle. To znacząca zmiana w stosunku do lat ubiegłych, kiedy europejscy związkowcy często wspierali założenia wymierzonej przeciwko górnictwu polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

– Zrozumieliśmy jedno – tak to widzę – że nareszcie nie boimy się walczyć o tak zwane czarne miejsca pracy – zwrócił uwagę Kazimierz Grajcarek.

Wyraził przy tym nadzieję, że wkrótce IndustriAll Europe przyjmie dokument odnoszący się już ściśle do obrony sektora górniczego w Europie.

Zasadnicza część wystąpienia przewodniczącego dotyczyła kryzysu gospodarczego oraz antypracowniczej polityki rządów w obliczu kryzysu.

– Przyjmujemy kryzys jak trzęsienie ziemi, jak wielkie ulewy, jak kataklizm. A przecież kryzys ma ojca i matkę – to jest chciwość kapitału i krętactwa bankierów. I oni stworzyli kryzys – kryzys sam się nie stworzył. Więc jeśli tak będziemy rozumieć – a namawiam do tego, żebyśmy tak rozumieli – kryzys, to nie jest nasz kryzys! I nie może być zgody na żadne wyrzeczenia ze strony pracowników, bo to nie pracownicy są odpowiedzialni za kryzys – zaznaczył lider KSGiE.

Politykę oszczędności dokonywanych kosztem pracowników pod pretekstem kryzysu zobrazował przykładem z branży energetycznej.

– Jeśli weźmiemy cenę jednego kilowata, to połowa tej ceny to jest cena „polityczna”, to są podatki. 17 procent w tym kilowacie to jest tylko praca i opłata za naszą pracę: górników, energetyków i tych, którzy przesyłają energię elektryczną. A gdzie politycy szukają oszczędności? Nie w tych 50 procentach – zresztą, podobnie jest z ropą czy z paliwami – tylko szukają oszczędności w tych 17 procentach, gdzie jest nasza praca – wskazał.

Kończąc swoje wystąpienie, wyraził opinię, że jednym z podstawowych zadań współczesnego ruchu związkowego na szczeblu międzynarodowym powinien być konsekwentny sprzeciw wobec wszelkich posunięć rządów i pracodawców, które prowadzą do uprzedmiotowienia pracowników.

– Przecież mówią – o co wam chodzi? Przecież macie pracę… na warunkach „śmieciowych”. I na to też zgody nie może być. (…) Bardzo często ludzie, którzy zarabiają niewielkie pieniądze i ciężko pracują, nie stać ich na to, żeby godziwie żyć. (…) Jeśli za wynagrodzenie stać cię tylko na to, żebyś zajechał do pracy i wrócił z powrotem, i żebyś się utrzymał, czyli wyżywił i miał dach nad głową, to znaczy, że jesteś niewolnikiem. I nie ma co tutaj mówić: umowy „śmieciowe”, brak konkurencji. Politycy chcą stworzyć nowe niewolnictwo i niewolnictwu, bo tak to nazwijmy, powinniśmy się sprzeciwiać – podkreślił.

 

Źródło strona Solidarności Górniczej.