Ilość wyświetleń: 298

Związkowcy i samorządowcy razem. Apel do rządu i śląskich parlamentarzystów.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i przedstawiciele władz samorządowych sześciu śląskich miast i gmin zagrożonych skutkami planowanej przez rząd likwidacji kopalń przyjęli wspólne stanowisko, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec programu ogłoszonego przez rząd.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i przedstawiciele władz samorządowych sześciu śląskich miast i gmin zagrożonych skutkami planowanej przez rząd likwidacji kopalń przyjęli wspólne stanowisko, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec programu ogłoszonego przez rząd.

– Rząd powinien uzgodnić ze stroną społeczną i z samorządami lokalnymi naszego regionu program ratowania całego górnictwa węgla kamiennego oraz program rozwoju Śląsku uwzględniający specyfikę społeczno-gospodarczą naszego regionu i dotychczasowe doświadczenia związane z restrukturyzacją przemysłu, aby uniknąć popełnianych wcześniej w tego typu działaniach licznych błędów – czytamy w stanowisku.

Przedstawiciele władz samorządowych śląskich miast i gmin oraz MKPS podkreślli, że oba programy powinny być ze sobą powiązane. – Bez przygotowania i szerokiego uzgodnienia tych dwóch programów jakiekolwiek inne działania noszące dumną nazwę restrukturyzacyjnych będą zmierzać do degradacji, a nie do rozwoju śląskich miast i gmin – zaznaczono w stanowisku.

Sygnatariusze stanowiska zaapelowali też do parlamentarzystów z województwa śląskiego, aby „podczas procedowania i głosowania nad przygotowaną przez rząd nowelizacją ustawy górniczej kierowali się interesem mieszkańców regionu, który reprezentują, a nie interesem partyjnym”.

pełna treść stanowiska poniżej:

Wspólne stanowisko strony społecznej i samorządowej po spotkaniu

Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z przedstawicielami miast i gmin zagrożonych skutkami rządowego programu zakładającego likwidację kopalń.

   Strona samorządowa i społeczna podtrzymuje wspólny sprzeciw wobec przedstawionego przez rząd programu likwidacji kopalń i miejsc pracy. Ten dokument niesie ze sobą dramatycznie złe konsekwencje zarówno dla pracowników tych zakładów i ich rodzin, jak i dla całej społeczności naszych miast i gmin, dla budżetów samorządów i gospodarki w naszym regionie.

    Strony są w pełni zgodnie, że rząd powinien uzgodnić ze stroną społeczną i z samorządami lokalnymi naszego regionu program ratowania całego górnictwa węgla kamiennego oraz program rozwoju Śląsku uwzględniający specyfikę społeczno-gospodarczą naszego regionu i dotychczasowe doświadczenia związane z restrukturyzacją przemysłu, aby uniknąć popełnianych wcześniej w tego typu działaniach licznych błędów.

    Przedstawiciele władz samorządowych śląskich miast i gmin oraz Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podkreślają również, że oba programy powinny być ze sobą powiązane. Bez przygotowania i szerokiego uzgodnienia tych dwóch programów jakiekolwiek inne działania noszące dumną nazwę restrukturyzacyjnych będą zmierzać do degradacji, a nie do rozwoju śląskich miast i gmin.

    Strony zwracają się również do przedstawicieli rządu, aby w pracach na tymi dokumentami wzięli udział reprezentanci władz samorządowych śląskich miast i gmin, a także śląskich ośrodków gospodarczych i naukowych.

    Jednocześnie przedstawiciele strony społecznej i samorządów apelują do parlamentarzystów z województwa śląskiego, aby podczas procedowania i głosowania nad przygotowaną przez rząd nowelizacją ustawy górniczej kierowali się interesem mieszkańców regionu, który reprezentują, a nie interesem partyjnym. Obie strony są zaniepokojone postawą rządu, który nie czekając na wynik rozmów ze stroną społeczną, forsuje w Sejmie projekt ustawy zakładający likwidację  kopalń. Takie działania niezwykle komplikują sytuację społeczną na Śląsku i będą prowadzić do eskalacji protestu.

    Podczas spotkania uzgodniono, że obie strony będą na bieżąco wymieniać się informacjami na temat prowadzonych działań i wspólnie występować w obronie miejsc pracy w górnictwie oraz działać na rzecz restrukturyzacji górnictwa i opracowania programu dla Śląska.

Sygnatariusze stanowiska:

Za Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy:

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Strona samorządowa:

Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

Joachim Bargiel, wójt gminy Gierałtowice

Damian Bartyla, prezydent Bytomia

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic

Krzysztof Turzański, wiceprezydent Piekar Śląskich