Ilość wyświetleń: 293

Warunki przejęcia „Brzeszcz” przez Tauron uzgodnione

Należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) KWK „Brzeszcze” zostanie przejęta przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa Tauron za symboliczną złotówkę, a około 1,5 tysiąca pracowników zakładu zachowa dotychczas posiadane uprawnienia na zasadach określonych w artykule 23.1 Kodeksu pracy. Przedstawiciele ośmiu zakładowych organizacji związkowych podpisali z kierownictwem Nowych Brzeszcz porozumienie określające warunki przejścia kopalni i jej załogi do nowego właściciela.

Należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) KWK „Brzeszcze” zostanie przejęta przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa Tauron za symboliczną złotówkę, a około 1,5 tysiąca pracowników zakładu zachowa dotychczas posiadane uprawnienia na zasadach określonych w artykule 23.1 Kodeksu pracy. Przedstawiciele ośmiu zakładowych organizacji związkowych podpisali z kierownictwem Nowych Brzeszcz porozumienie określające warunki przejścia kopalni i jej załogi do nowego właściciela.

Jego treść wynegocjował przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze” Stanisław Kłysz. W ubiegły piątek założenia do porozumienia zostały zaprezentowane górnikom podczas masówek informacyjnych. Ci – jak zaznacza przewodniczący – jednogłośnie zaakceptowali przedstawione warunki.

– Przechodzimy do Taurona i będziemy tam funkcjonować na takich samych zasadach jak pozostałe spółki z grupy kapitałowej Tauron, w tym – skupiający kopalnie „Janina” i „Sobieski” Tauron Wydobycie SA. Podpisaliśmy porozumienie, bo jest ono korzystne dla pracowników, bo 100-procentowym udziałowcem spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron będzie koncern Tauron, jak i z tego względu, że – zgodnie z zapisami porozumienia – docelowo mamy się stać integralną częścią spółki Tauron Wydobycie – wyjaśnia przewodniczący.

Podpisane w obecności ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego porozumienie stanowi, że wszyscy pracownicy „Brzeszcz” otrzymają gwarancję pracy i utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia przez rok od dnia przejścia kopalni do nowego właściciela. W tym czasie ma zostać wypracowany nowy zakładowy układ zbiorowy pracy.

Osoby chcące skorzystać z pakietu osłon socjalnych do końca tego roku lub posiadające uprawnienia emerytalne będą mogły pozostać w strukturach likwidowanej części KWK „Brzeszcze” – Nowe Brzeszcze przejmą bowiem tylko „zdrowy” majątek produkcyjny, czyli wszystko to, co umożliwi dalsze funkcjonowanie kopalni.

– Zdaję sobie sprawę, że samo podpisanie jakiegokolwiek dokumentu może niewiele znaczyć, bo pamiętam, co się stało z porozumieniem podpisanym 17 stycznia – zostało złamane przez rząd, który miał być gwarantem jego realizacji. Zwracam też uwagę, że ostateczną decyzję w sprawie przejęcia kopalni „Brzeszcze” przez Nowe Brzeszcze Grupę Tauron podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Tauron za mniej więcej miesiąc. Do tego czasu nie chciałbym popadać w nadmierny hurraoptymizm – podsumowuje Stanisław Kłysz.

4 maja kopalnia „Brzeszcze” przestała być oddziałem Kompanii Węglowej SA i trafiła do SRK. W związkowo-rządowym porozumieniu z 17 stycznia br. zapisano, że po przejściu procesu restrukturyzacyjnego zostanie przejęta przez potencjalnego inwestora – spółkę Skarbu Państwa z sektora energetycznego. Termin realizacji porozumienia minął trzy tygodnie temu.

Źródło strona Solidarności Górniczej.