Ilość wyświetleń: 308

W poniedziałek rozmowy z udziałem mediatora

Piątkowe rozmowy pomiędzy Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przedstawicielami nadzoru właścicielskiego, rady nadzorczej i zarządu JSW nie przyniosły zasadniczych rozstrzygnięć. Kolejne spotkanie już z udziałem mediatora zaplanowano na 2 lutego.

Piątkowe rozmowy pomiędzy Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przedstawicielami nadzoru właścicielskiego, rady nadzorczej i zarządu JSW nie przyniosły zasadniczych rozstrzygnięć. Kolejne spotkanie już z udziałem mediatora zaplanowano na 2 lutego.

– Jedyne konkretne ustalenia dotyczą osoby mediatora i terminu kolejnego spotkania. Mediatorem będzie były minister pracy Longin Komołowski i spotykamy się ponownie w poniedziałek o godz. 8.00 – powiedział szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, który w rozmowach reprezentuje Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

W piątkowym spotkaniu nie brał udziału prezes zarządu JSW Jarosław Zagórowski. Jego nieobecność była warunkiem zgody strony społecznej na prowadzenie rozmów.

Odwołanie prezesa to jeden z głównych postulatów w trwającym od środy strajku w kopalniach JSW. Dziś Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapowiedział, że w poniedziałek rozpocznie się czynna solidarnościowa akcja protestacyjno-strajkowa w całym górnictwie.

Źródło strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.