Ilość wyświetleń: 279

Solidarnościowy protest w górnictwie

W kopalniach Kompanii Węglowej oraz spółki Tauron Wydobycie rozpoczęła się solidarnościowa  akcja protestacyjna. 3 lutego przed wszystkimi kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeprowadzone zostaną demonstracje poparcia dla strajkujących górników.

W kopalniach Kompanii Węglowej oraz spółki Tauron Wydobycie rozpoczęła się solidarnościowa  akcja protestacyjna. 3 lutego przed wszystkimi kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeprowadzone zostaną demonstracje poparcia dla strajkujących górników.

 

O rozpoczęciu protestu zdecydował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Akcja jest wsparciem dla strajkujących górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Protest rozpoczął się po pierwszej zmianie i będzie kontynuowany po kolejnych zmianach wydobywczych. Solidarnościowa akcja jest prowadzona na dole i na powierzchni. W podziemnej akcji uczestniczą m.in górnicy ze wszystkich kopalń, w których w styczniu odbywała się, trwająca 10-dni akcja protestacyjno-strajkowa. Górnicy po zakończeniu pracy przez trzy godziny zostają pod ziemią. W części kopalń protest jest prowadzony na cechowniach i również trwa trzy godziny. W akcji poza pracownikami dołowymi uczestniczą także osoby zatrudnione na powierzchni i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.

Od rana na każdej zmianie we wszystkich kopalniach KW i Tauron Wydobycie związki zawodowe organizują masówki dla załóg, podczas których informują pracowników o sytuacji w jastrzębskich kopalniach i o przyczynach rozpoczęcia solidarnościowego protestu. – Na masówkach nie ma żadnych pytań czy głosów sprzeciwu. Wszyscy pamiętają, że kiedy my protestowaliśmy w obronie naszych kopalń, mogliśmy liczyć na wsparcie kolegów z JSW i teraz ten dług wdzięczności trzeba spłacić – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Jak podkreśla, akcja protestacyjna jest prowadzona w taki sposób, aby nie dezorganizowała funkcjonowania kopalń. – Pracownicy normalnie pracują, kopalnie cały czas fedrują. Nikt nie może nam zarzucić, że solidarnościowy protest wywiera jakikolwiek negatywny wpływ na  kopalń – zaznacza szef górniczej „S”.

We wtorek 3 lutego przed kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędą się manifestacje poparcia dla strajkujących z JSW. Wezmą w nich udział górnicy ze wszystkich spółek węglowych oraz pracownicy innych zakładów ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Demonstracja przed kopalnią Budryk w Ornontowicach rozpocznie się o godz. 12.00. Manifestacje przed pozostałymi  kopalniami JSW rozpoczną się o godz. 13.00.

Łk

Źródło strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.