Ilość wyświetleń: 257

RDS to nowe otwarcie w dialogu społecznym

– Choć chcieliśmy więcej, to osiągnęliśmy kompromis. Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” podczas wspólnej konferencji prasowej z Władysławem Kosiniakiem- Kamyszem, ministrem pracy w Istebnej. Zgodnie z ministrem ocenił, że powstanie Rady Dialogu Społecznego to nowe otwarcie w dialogu społecznym.

– Choć chcieliśmy więcej, to osiągnęliśmy kompromis. Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” podczas wspólnej konferencji prasowej z Władysławem Kosiniakiem- Kamyszem, ministrem pracy w Istebnej. Zgodnie z ministrem ocenił, że powstanie Rady Dialogu Społecznego to nowe otwarcie w dialogu społecznym.

Tak jak w Komisji Trójstronnej, w RDS będą uczestniczyć przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej, ale Rada będzie ciałem niezależnym. Prezydent będzie miał prawo powoływania i odwoływania członków RDS, wskazanych przez związki, pracodawców i premiera.

Minister Kamysz zaznaczył, że ustawa to wspólna inicjatywa partnerów społecznych i pracodawców i związkowców. – Chciałbym żeby Rada Dialogu Społecznego wystartowała jak najszybciej. To prezydent RP będzie powoływał jej członków, po podpisaniu ustawy jest 14 dni na wejście w życie, później na powołanie przedstawicieli poszczególnych organizacji i możemy ruszyć z pracą w dialogu trójstronnym, partnerskim, bo on jest po prostu potrzebny, tematów nie brakuje – tłumaczył minister pracy.

– Choć chcieliśmy więcej, to osiągnęliśmy kompromis. Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich – wyjaśnił Piotr Duda. Przewodniczący „S” ocenił, że dla przyjęcia nowej ustawy duże znaczenie miało wyjście związków z Komisji Trójstronnej w 2013 r. Wśród zalet nowej ustawy wymienił zasadę rotacyjnej zmiany przewodniczącego oraz to, że żadna ze stron dialogu nie będzie uprzywilejowana. – Bardzo ważną rolę w tym dialogu będzie odgrywał także prezydent RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie brał udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Co ważne, w posiedzeniach będą mieli obowiązek brać udział ministrowie konstytucyjni. To ciało będzie dążyło do tego, żeby nie wychodzić na ulice, nie strajkować, tylko usiąść i rozwiązywać te problemy na miejscu – podkreślał lider Związku.

Przypomnijmy, na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność do prac w RDS z ramienia związku został rekomendowany przewodniczący NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Waldemar Sopata.

hd

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.