Ilość wyświetleń: 282

Rada Społeczna TAURON PE wystosowała stanowisko

– Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia, zrzeszająca organizacje związkowe działające w Grupie, wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami i ostatnimi informacjami dotyczącymi przejęcia KWK Brzeszcze przez nasz holding – czytamy w oświadczeniu, które dotarło do redakcji portalu górniczego nettg.pl. Podpisani pod dokumentem związkowcy stwierdzają, że w pełni akceptują działania zarządu Taurona dotyczące sposobu przejęcia kopalni.

 

– Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia, zrzeszająca organizacje związkowe działające w Grupie, wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami i ostatnimi informacjami dotyczącymi przejęcia KWK Brzeszcze przez nasz holding – czytamy w oświadczeniu, które dotarło do redakcji portalu górniczego nettg.pl. Podpisani pod dokumentem związkowcy stwierdzają, że w pełni akceptują działania zarządu Taurona dotyczące sposobu przejęcia kopalni.

Autorzy oświadczenia stwierdzają, że przejęcie kopalni musi odbyć się na zasadach i w oparciu o doświadczenia wypracowane w Grupie przez wiele lat, a w szczególności przez zakłady górnicze tworzące dziś Tauron Wydobycie.

– Nasze kopalnie przeszły głęboką restrukturyzację, co wiązało się z dużymi wyrzeczeniami górników – podkreślają.

Przypomnijmy, że przed tygodniem zarząd Taurona wydał komunikat dotyczący „warunków brzegowych nabycia części aktywów KWK Brzeszcze, na bazie których powstanie nowa kopalnia”.

Zastrzega w nim, iż z uwagi na ryzyko zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej, oferta na zakup kopalni zostanie złożona jedynie w przypadku sprzedaży aktywów przez SRK w trybie przetargu publicznego. Kluczowe jest również przeprowadzenie procesu restrukturyzacji tych aktywów przez SRK.

Oferta Taurona opiewać miała na „symboliczną złotówkę” i miała zostać złożona przez spółkę celową (SPV), do której przystąpią partnerzy, w tym Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, co pozwoli przeprowadzić transakcję poza bilansem Grupy Tauron.

– Oferta będzie złożona po podpisaniu przez partnerów porozumienia ustalającego podstawowe warunki wspólnej inwestycji. Następnie, przed dniem zawarcia przez spółkę celową ostatecznej umowy nabycia części aktywów KWK Brzeszcze, konieczne będzie podpisanie umowy łączącej wspólników SPV, która ureguluje m.in. kwestie wzajemnych zobowiązań – czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu Taurona przed dniem zawarcia przez spółkę celową ostatecznej umowy nabycia SRK powinna zrealizować program restrukturyzacji aktywów KWK Brzeszcze, obejmujący w szczególności: obniżenie poziomu zatrudnienia stałego do 828 etatów, zatrudnienie do 715 osób w formie outsourcingu, zmianę obecnego systemu wynagrodzeń na motywacyjny (średnio ok. 5 tys. zł podstawy oraz część zmienna zależna od osiąganych wyników), poniesienie wcześniej zaplanowanych – w związku z wydzieleniem aktywów – niezbędnych wydatków na system wentylacyjny.

W ubiegły piątek, 7 sierpnia, Skarb Państwa odwołał ze składu rady nadzorczej Taurona prof. Marka Ściążko. Jak poinformowała spółka w komunikacie, oświadczenie o odwołaniu było datowane na dzień 6 sierpnia. Także 7 sierpnia do dymisji podał się przewodniczący rady nadzorczej prof. Antoni Tajduś.

Prasowe doniesienia sugerowały też nieudaną, inicjowaną przez Skarb Państwa, próbę odwołania zarządu Taurona.

Źródło nettg.pl

Skan stanowiska Rady Społecznej tutaj >>>