Ilość wyświetleń: 344

Lipcowa akcja krwiodawcza za nami

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi pora letnich wyjazdów. Niestety nie wszyscy mogą bezpieczne dotrzeć na miejsce wypoczynku. Wzmożony ruch na Polskich drogach sprzyja wzrostowi wypadków komunikacyjnych. Z tego względu wzrasta zapotrzebowanie na krew.

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi pora letnich wyjazdów. Niestety nie wszyscy mogą bezpieczne dotrzeć na miejsce wypoczynku. Wzmożony ruch na Polskich drogach sprzyja wzrostowi wypadków komunikacyjnych. Z tego względu wzrasta zapotrzebowanie na krew.

Krwi nie da się przechowywać w nieskończoność. Po pobraniu krew jak najszybciej poddawana jest preparatyce, która polega przede wszystkim na rozdzieleniu jej na składniki takie jak koncentrat krwinek czerwonych, osocze i tzw. kożuszek leukocytarno – płytkowy, który służy do uzyskania koncentratu krwinek płytkowych.

Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) to krwinki czerwone wraz z niewielką ilością osocza. Można go przechowywać w lodówce do 42 dni po pobraniu. Koncentrat krwinek płytkowych (KKP) stanowią płytki krwi zawieszone w niewielkiej ilości osocza. Niestety, ze względu na krótki czas życia krwinek płytkowych, KKP nadaje się do przetoczenia tylko w ciągu 5 – 7 dni od pobrania. Jak widać z powyższego opisu krwi nie da się magazynować na przyszłość, dlatego tak ważne jest jej systematyczne pozyskiwanie.

Najtrudniejszym okresem dla centrów krwiodawstwa są wakacje, nie tylko ze względu na wzrost wypadków komunikacyjnych, ale również na letnie wyjazdy samych krwiodawców. Podróże do niektórych krajów tropikalnych wyklucza krwiodawcę z oddawania krwi nawet na 12 miesięcy.  

Chociaż sezon urlopowy w pełni jaworzniccy krwiodawcy nie zawiedli i w piątek 10 lipca licznie wstawili się na akcji krwiodawczej organizowanej wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi (KHDK) przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

W piątkowej zbiórce krwi krew oddało 57 krwiodawców, a zgromadzono jej ponad 25 litrów. Akcje krwiodawcze na parkingu przed szybem Piłsudski ZG Sobieski zaliczają się do najliczniejszych w Jaworznie.

KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski pragną podziękować krwiodawcom, którzy tego dnia oddali krew. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za zgodę na zorganizowanie akcji na terenie przykopalnianego parkingu. Dziękujemy również służbą ochrony za zabezpieczenie miejsca dla autokaru z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic.

Zapraszamy na kolejne akcje organizowane przez KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski, kolejna już 28 sierpnia.  

Dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.