Ilość wyświetleń: 287

KK ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Komisja Krajowa na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozumienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej.  

Komisja Krajowa na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozumienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej.

Po kilku latach wreszcie zauważono problem, który zgłaszała Solidarność, że dotychczasowa forma dialogu społecznego wyczerpała się a dobitnym tego przykładem było wyjście central związkowych z Komisji Trójstronnej. 

Projekt ustawy można przeczytać tutaj>>>

Członkowie Komisji omówili również plany Związku na najbliższe tygodnie i miesiące.

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.