Ilość wyświetleń: 378

Karczma Piwna NSZZ Solidarność 2015

 

25 Związkowa Karczma Piwna NSZZ Solidarność w ZG Sobieski już za nami. W piątek 11 grudnia w Hali Widowiskowo Sportowej MCKiS w Jaworznie wstawiło się około 800 osób, aby uczestniczyć w tym wielkim święcie górniczym.

25 Związkowa Karczma Piwna NSZZ Solidarność w ZG Sobieski już za nami. W piątek 11 grudnia w Hali Widowiskowo Sportowej MCKiS w Jaworznie wstawiło się około 800 osób, aby uczestniczyć w tym wielkim święcie górniczym.

Była to niezwykła karczma, górnicy z Solidarności ZG Sobieski mieli przyjemność gościć Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. W imprezie prócz Prezydenta RP uczestniczył także Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda z Prezydium KK NSZZ Solidarność oraz z wieloma członkami KK NSZZ Solidarność. Obok Prezydenta Andrzeja Dudy gościliśmy również Marszałka Senatu RP, Pana Stanisława Karczewskiego, Wicepremiera, Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Andrzeja Dery, Ministra Sportu i Turystyki, Pana Witolda Bańki, Ministra Skarbu Państwa Pana Dawida Jackiewicza, Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i posłów na Sejm RP, Panów Dariusza Starzyckiego i Waldemara Anzela.

Gośćmi byli również Wojewoda Śląski, Pan Jarosław Wieczorek. Na karczmie oczywiście nie mogło zabraknąć władz miasta Jaworzna z Prezydentem Panem Pawłem Silbertem i Panem Tadeuszem Kaczmarkiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Wiesławem Więckowskim.

Na karczmie NSZZ Solidarność obecny był również Prezes TAURON Polska Energia Pan Remigiusz Nowakowski, a także Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Łukasz Brzózka wraz z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Cudnym oraz dyrekcją ZG Sobieski oraz ZG Janina.

Pierwszym punktem karczmy było odznaczenie przez Prezydenta RP 16 górników złotymi krzyżami zasługi dla sektora górniczego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej odznaczeni zostali: Grzegorz BĄK, Grzegorz DEHN, Marek DRYPS, Andrzej DUDYS, Andrzej DYRDOŃ, Piotr GÓRKA, Michał KEMPA, Andrzej KOZEK, Dariusz KRÓL, Stanisław KURACHA, Artur LATOS, Zbigniew MILEWSKI, Zenon PAPROTNY, Zygmunt SROKA, Tomasz SZURA, Sylwester ŚCIERA.

Po udekorowaniu zasłużonych górników Prezydent wygłosił krótkie przemówienie do zgromadzonych.

Oto tekst przemówienia Głowy Państwa:

Jaworzno ma w moim życiu ogromne znaczenie. To tutaj w nieistniejącej już dzisiaj kopalni niegdyś „Komuna Paryska”, a potem „Jan Kanty” pracował mój chrzestny ojciec, brat mojej mamy. Całe swoje zawodowe życie, od samego początku do emerytury pracował, jako górnik. To tutaj w kopalniach pracowali koledzy i przyjaciele mojej mamy. Dla mnie Jaworzno w związku z tym było szczególnie związane z górnictwem, było też związane z elektrownią, w której przed laty pracował mój dziadek.

Dlatego to zaproszenie jest dla mnie osobiście szczególne. Cieszę się, że tu w Jaworznie mogę na wasze ręce złożyć głęboki ukłon i podziękowanie dla wszystkich polskich górników, którzy w tych dniach cieszą się swoim świętem. To taki moment w każdym roku wielkiej radości. Cieszę się, że mogę tę radość przeżywać z wami.

Byłem w Bełchatowie, tam też są górnicy, węgla brunatnego. Usłyszałem wtedy prośbę ważną, żebym, jako prezydent objął górnictwo swoim patronatem. Powiedziałem wtedy, że zrobiłem to już dawno. Jeszcze zanim zostałem prezydentem RP, zanim mnie wybraliście. Kiedy prowadziłem kampanię, spotkałem się z górnikami i wyraźnie zarysowałem moje zobowiązania. Te moje zobowiązania, dziś, jako prezydenta RP, wobec polskich górników pozostają aktualne. Z tego punktu widzenia mogę mówić, że ten patronat już dawno przyjąłem na siebie.

Górnictwo w Polsce jest jednym z absolutnie najważniejszych sektorów gospodarki. To trud polskich górników, wydobycia węgla kamiennego i brunatnego jest dzisiaj gwarancją polskiej suwerenności energetycznej. 83 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla, z tego 55 proc. z węgla kamiennego. Chyba nie trzeba tego komentować. Wszystko dzieje się w kraju, który ma 90 proc. europejskich złóż węgla, który ma tego węgla, jak mówią eksperci do wydobycia jeszcze na 200 lat.

Węgiel jest dla nas podstawowym surowcem energetycznym. Własnym, o który nikogo nie musimy prosić, którego od nikogo nie musimy kupować. Możemy go wydobywać sami. To, w jaki sposób będziemy go wydobywali, w jaki sposób będziemy działali wobec naszego przemysłu wydobywczego, jest naszą decyzją i naszą sprawą.

Ale jest też odpowiedzialnością rządzących. Dobre prowadzenie spraw polskiego górnictwa jest wielką odpowiedzialnością polskich władz. Z ubolewaniem stwierdzam, że na przestrzeni ostatnich lat, kiedy w górnictwie była bardzo dobra koniunktura, nie przeprowadzono kompleksowego planu modernizacji polskiego górnictwa.

To był wielki błąd, wielkie zaniedbanie, które wlecze się dzisiaj za nami i które musi zostać naprawione, i wierzę w to, że zostanie naprawione. Pierwsza rzecz to zrobienie rzetelnego uczciwego bilansu. I to musi zostać przeprowadzone. W Europie mówi się o dekarbonizacji. Ja się nie zgadzam z dekarbonizacją, jako odejściem od węgla kamiennego w przemyśle. Na pewno nie w Polsce. Z uwagi na to, co powiedziałem, jakie zasoby ma Polska, co jest naszym skarbem, czarnym złotem, my nie możemy się zgadzać na takie rozwiązania. Trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę. Dekarbonizacja może oznaczać niską emisję, ale tylko poprzez wdrażanie nowych technologii. Poprzez badania naukowe nad technologiami, nad metodami wykorzystywania węgla, by było to bardziej sprzyjające środowisku. W te badania powinniśmy inwestować, na te badania i modernizację powinniśmy uzyskiwać pieniądze, również europejskie.

To są wielkie zadania dla władz na najbliższe lata. Ja także gotów jestem się to tego przyłączyć, bo uważam tę sprawę w perspektywie rozwoju Polski za jedną z najważniejszych. Musimy utrzymać i wzmacniać naszą suwerenność energetyczną, naukę. Uczelni, które zajmują się wydobyciem i eksploatacją węgla, mamy w Polsce kilka. I to wiodących. Mamy w Polsce zakłady, które produkują doskonały sprzęt. Musimy to wspierać. My ten sprzęt powinniśmy eksportować do innych krajów, powinniśmy budować nasz przemysł wydobywczy. To są wielkie zadania na przyszłość, ale przede wszystkim potrzebny jest plan dla górnictwa, dla całej branży, uczciwy i rzetelny. Głęboko wierzę w nową Radę Dialogu Społecznego. Powołałem nowych członków spośród Rady Ministrów, m.in. pana Mateusza Morawieckiego. I cieszę się bardzo, że tylu ministrów się tam znajduje, że zasiądą razem ze związkami, w tym górniczymi, by nad tymi rozwiązaniami pracować. One pozwolą wzmacniać branże i zapewnią godne warunki pracy. Dziś ponad 170 tys. ludzi zatrudnionych jest w górnictwie. Ten zawód cieszy się ogromnym szacunkiem. Wierzę, że tak pozostanie, także dzięki ciężkiej pracy władzy, która powinna to wzmacniać. To ciężki i wymagający zawód. To zawód piękny, bowiem niewiele jest takich zawodów, gdzie ludzie tworzą taką wspólnotę, gdzie narażają się. Bo nie ma takiej solidarności pomiędzy żonami górników.

 

PO Prezydencie Andrzeju Dudzie głos zabrał Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski. W swoim krótkim przemówieniu wskazał na potrzeby polskiego górnictwa powstałe w wyniku bądź to zaniedbań, bądź celowej działalności zmierzającej do tak zwanego wygaszania pozyskiwania tego surowca, który jest podstawą polskiej gospodarki energetycznej, oprócz tego dające pracę tysiącom ludzi.

Zgodnie z linią działań nakreśloną przez obecny rząd, deklarował niedopuszczenie do degradacji tej dziedziny gospodarki.

Po Panu Marszałku głos zabrał Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki. Morawiecki wskazał, że już po pierwszych tygodniach w gmachu, w którym teraz pracuje, zorientował się, że procedury tam bardziej zarządzają ludźmi niż ludzie procedurami. Ocenił, że jest to jeden z elementów krępujących, utrudniających dobrą zmianę, którą musimy wszyscy razem wypracować. Rządowi przychylnemu górnictwu nie sprzyjają ceny, Bruksela ani polityka klimatyczna

Podkreślił, że zmiana ta jest trudna, bo nie sprzyja nam ani koniunktura, ani Bruksela, ani polityka klimatyczna, ani żadne okoliczności zewnętrzne. – Właściwie można powiedzieć o pewnym paradoksie, że jak nastąpił rząd, który sprzyja zdecydowanie polskiemu górnictwu, to ceny są najniższe, w związku, z czym bardzo trudno jest robić tę restrukturyzację – zastrzegł wicepremier.

Morawiecki przyznał rację prezydentowi, który wcześniej ocenił, że wiele lat pod tym względem zostało zmarnowanych. – Ale nie ma, co załamywać rąk – zaznaczył.

Po przemówieniach oficjalną zabawę rozpoczął Przewodniczący NSZZ Solidarność w ZG Sobieski Waldemar Sopata oddając rządy nad karczmą Wysokiemu, a w Sprawach Nigdy Nieomylnemu Prezydium. W programie imprezy nie mogło zbraknąć tradycyjnych konkursów tj. sztafety piwnej oraz króla piwnego. Skoku przez skórę młodych adeptów górnictwa. Przede wszystkim dużo śpiewano.

NSZZ Solidarność w ZG Sobieski dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy. Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę i cierpliwość. Już dziś zapraszamy na kolejną karczmę organizowaną przez NSZZ Solidarność za rok. 

Zdjęcia z karczmy tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.